sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükdüvenci, Sabri
dc.contributor.authorAlan Sümer, Banu
dc.date.accessioned2022-06-29T11:17:46Z
dc.date.available2022-06-29T11:17:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82454
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDerrida, Jacquestr_TR
dc.subjectSorumluluktr_TR
dc.subjectFelsefetr_TR
dc.titleJacques Derrida'da sorumluluğun olanak(lı/sız)lığı problemitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentSistematik Felsefe ve Mantıktr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Jacques Derrida'nın sorumluluk kavramına ilişkin görüşleri ve olanaksızın olanaklılığı ifadesinde açığa çıkan yeni etik anlayışı,geleneksel düşünme biçimine ve Kant ile Levinas'ın etik anlayışlarına getirmiş olduğu eleştiriler bağlamında ortaya koyulmaktadır. Derrida'ya göre sorumluluk, nihai bir temelin olmadığına ilişkin farkındalıkla bağlantılı olarak betimlenir.Ödevden dolayı ya da ödev için ahlaki biçimde davranmak, aslında gerçek bir ahlaki kural ya da sorumluluk duygusunun davranışı olmayıp, bir programın uygulanması anlamına gelir.Sorumluluk kavramında esas olan, öznenin belirleyiciliğidir; dolayısıyla sorumluluk kavramının normatif alanı aşan ve öznenin kendi deneyiminde anlam kazanan bir yapısı vardır. Derrida, ötekine yönelik bir sorumluluk etiği geliştirmiştir. Derrida'da aynılığın farklılık üzerindeki geleneksel üstünlüğünün sorgulandığına tanık olmaktayız. Çünkü ona göre önemli olan farklardır ve aynıda ötekine yer açmak gerekir.Sorumluluk, öncelikle öteki ile ilişkide ortaya çıkar ve kişi, ötekinden kökensel olarak sorumludur.Sorumlu karar, daima ötekinin tekilliğini amaçlamalıdır. Kendilerinden sorumlu olmam gereken sonsuz sayıda öteki olduğundan, Derrida, hiçbir sonlu varlığın, sonsuz sorumluluk taşıyamayacağını düşünür. Derrida'ya göre etik, belli bir olanaksızı deneyimlemek, onunla karşılaşmak veya onun aporialarına katlanmak demektir. Karar sadece bilgiye dayanıyorsa, bilginin ve kuralın söylemiyle otorite altına alınmış demektir. Oysakararın koşulu, 181 karara bağlanamaz olanın deneyimidir. Kararverilemezlik deneyimi olmadanözgür bir karardan söz edemeyeceğimiz gibi, bir sorumluluktan söz edemeyiz.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record