sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBütün Ayhan, Aynur
dc.contributor.authorBabacan, Arif
dc.date.accessioned2022-06-28T13:38:39Z
dc.date.available2022-06-28T13:38:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82404
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEv Ekonomisitr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectkaynaştırma uygulamalarıtr_TR
dc.titleAnasınıflarında yapılan kaynaştırma uygulamalarının öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesitr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada anasınıflarında yapılan kaynaştırma uygulamalarının öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, kaynaştırma uygulamalarının yapıldığı anasınıflarında görev yapan 100 anasınıfı öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan "Genel Bilgi Formu" ile öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin yaptıklarının belirlenmesi amacıyla "Kaynaştırma Uygulamalarını Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları frekans ve yüzde değerleri olarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini tam olarak yerine getirmedikleri, özel gereksinimli çocukların büyük çoğunluğunun özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitim hizmeti aldığı, öğretmenlerin sınıf içi ve sınıf dışında destek eğitim hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmadığı, öğretmenlerin çocukların engel türüne göre daha çok sınıf içinde fiziksel düzenlemeler yaptıkları, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamadıkları, ailelerin sürece etkin olarak katılımlarını sağlamadıkları belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca kaynaştırma eğitimi alan ve almayan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin yaptıklarının farklılaşıp farklılaşmadığı, Ki-kare ve Fisher's Exact testleri ile değerlendirilmiştir. Kaynaştırma eğitimi alan öğretmenler ile kaynaştırma eğitimi almayan öğretmenler arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu, kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri, fiziksel düzenlemeler, öğretimi planlama ve aile katılımı boyutlarında anlamlı bağımlılık olduğu, kaynaştırma eğitimi alan öğretmenlerin, kaynaştırma uygulamalarına yönelik etkinlikleri daha fazla gerçekleştirdiklerini belirttikleri belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record