sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Hasan
dc.contributor.authorGolovko, Anna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:36:00Z
dc.date.available2022-06-28T13:36:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82403
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAvrasyatr_TR
dc.subjectCazibe modelleritr_TR
dc.subjectBütünleşmetr_TR
dc.titleAvrasya ülkelerinin dış ticaretlerinin çekim modeli çerçevesinde analizitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.description.ozetSSCB'nin dağılmasıyla dünya siyasi ve ekonomik sistemlerinde yaşanan değişmeler, Avrasya ülkelerinin dış ticaret yapılarını doğrudan etkilemiştir: "Demir Perde" döneminde merkezi planlama sistemiyle kontrol edilen dış ticaret ilişkileri artık piyasa koşullarına göre belirlenmeye başlanmıştır. Avrasya ülkeleri, dünya ticaret sistemine entegrasyon sürecinin başında SSCB'den devraldıkları "ölü ekonomi"ye sahipti. Ancak ilerleyen yıllarda Avrasya ülkelerinin dış ticaretlerinde köklü değişimler meydana gelmiştir. Bu çalışma kapsamında Avrasya ülkelerinin dış ticaretlerinde yaşanan gelişme süreci analiz edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Avrasya ülkelerinin dış ticaret hacminde ve niteliğinde 1994-2012 döneminde meydana gelen değişmeleri incelemek, çekim modeli aracılığı ile ticaret potansiyelini analiz etmek ve dış ticaretlerinin neden farklı olduğunu tespit ederek uygun politika önerileri yapmaktır. Bu çerçevede, incelenen dönemde mal ve hizmet ticaretindeki eğilimler, coğrafi dağılım, ürün konsantrasyonu/çeşitlenmesi ve bölgenin ticarette açıklık seviyesi incelenmiştir. Bununla birlikte, 1994 – 2012 dönemi için 86 ülke verilerini kapsayan çekim modeli tahmin sonuçları aracılığıyla Avrasya ülkelerinin bölgesel ve uluslararası entegrasyon sürecini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Ayrıca, ülke bazında yapılan politika simülasyonlarıyla Avrasya ülkelerinin uluslararası ticaret akımlarını artıracak ve dolayısıyla ekonomik büyümelerini sağlayacak uygulamalar belirlenip politika önerileri yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record