sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, Ömer Aykut
dc.contributor.authorUtar, Sibel
dc.date.accessioned2022-06-28T13:22:20Z
dc.date.available2022-06-28T13:22:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82393
dc.description.abstractIn this study, the role of social movements on establishing political is investigated through Landless Rural Workers Movement in Brazil. The propose of the study is to reveal the results what social movements will create against established and institutional politics. The study introduced a threefood analysis. İn first part, the relationship between social movements and institutional politics is analyzed in theoretical dimensions. In second part of the study, the development of social movements in Latin America and their relationships with established politics are examined. And the third part of the study analyses the Landless Rural Workers' Movement of Brazil (MST) by showing its important characteristics, historical development and forms of struggle. The MST offers an alternative world in its settlements and maintains its struggle to transform the established system. To developed practices of the MST against established politics built a promising path to produce a new politics Key Words: Social Movements, Latin America, Brazil, Land Struggle, Landless Rural Workers Movement(MST).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectSiyasal Bilimlertr_TR
dc.titleLatin Amerika'da toplumsal hareketler ve siyaset: Toplumsal hareketlerin siyasal olanı belirlemedeki rolünün Brezilya'da Topraksız Kır İşçileri Hareketi üzerinden incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeSocial movements and politics in Latin America: An analysis of the role of social movements on establishing political with reference to Landless Rural Workers Movement in Braziltr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada toplumsal hareketlerin siyasal olanı belirmedeki rolü Brezilya'da Topraksız Kır İşçileri Hareketi üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın amacı, toplumsal hareketlerin yerleşik ve kurumsal siyasete karşı yaratacağı sonuçları ortaya koymaktır. Çalışma üç ayaklı bir analiz temelinde kurulmuştur. Birinci bölümde toplumsal hareketlerin kurumsal siyaset ile ilişkisi kuramsal boyutta incelenmektedir. İkinci bölümde Latin Amerika'daki toplumsal hareketlerin gelişimi ve yerleşik siyaset ile ilişkileri analiz edilmektedir. Üçüncü bölüm ise Brezilya Topraksız Kır İşçileri Hareketi'ni (MST) önemli özellikleri, tarihsel gelişimi ve mücadele biçimlerini göstererek analiz etmektedir. MST yerleşkelerinde alternatif bir dünya sunmakta ve yerleşik sisteme karşı mücadelesine devam etmektedir. MST'nin geliştirdiği pratikler, kurumsal siyaset karşısında yeni bir siyaset üretmek için umut verici bir güzergahtır. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Hareketler, Latin Amerika, Brezilya, Toprak Mücadelesi, Topraksız Kır İşçileri Hareketi(MST).tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record