sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorBozkır, Asuman
dc.contributor.authorİmamoğlu, Selin
dc.date.accessioned2022-06-27T12:40:41Z
dc.date.available2022-06-27T12:40:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82320
dc.description.abstractThe aim of this work is to develop a dry powder inhaler formulations of lexofloxacin hemihydrate, which is one of the fluoroquinolones used for the treatment of respiratory tract infections. High doses of antibiotics have various undesirable side effects of systemic administration, so a need arised for treatments for targeting the lungs directly for reducing systemic side effects. The lung has some advantages in both local and systemic therapies, like large surface area, thin epithelial layer, high bioavailability, and high first-pass effect can be eliminated. Therefore, in our study, levofloxacin hemihydrate dry powder inhaler formulations had planned to be developed for pulmonary route. Microparticle formulations were prepared by multiple emulsion technique. Polymers that used for microparticle formulations are PLGA (poly (lactic-co-glycolic acid), and PCL (polycaprolactone), which were known as biocompatible and non-toxic. The effect of polymer type, ratio and amount of the organic solvent volume, external water phase volume, excipients that added to the external phase and organic phase, particle size and distribution, encapsulation efficiency, product yield, drug release profile, to microparticle properties was investigated. According to the results, F4 and F6 has been choosen as optimal formulations. In order to improve aerodynamic properties and prevent aggregation of microparticles, a physical mixture of selected formulations was prepared with Inhalac 70, Inhalac 120 and Inhalac 230. Determination of antimicrobial activity on the selected microparticle formulations was investigated. As result, the formulations have animicrobial effiency against tested microorganisms. The results obtained in our study showed that Levofloxacin hemihydrate microparticles with appropriate specifications were prepared.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectEczacılık ve Farmakolojitr_TR
dc.titleLevofloksasinin pulmoner yolla uygulanmak üzere mikropartiküler kuru toz inhaler formülasyonlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeDevelopment and evaluation of dry powder inhaler formulations that comprising microparticular drug delivery systems for administration by pulmonary routetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEczacılıktr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan florokinolonlar grubundan bir antibiyotik olan Levofloksasin hemihidrat'ın pulmoner yolla uygulanmak üzere kuru toz inhaler formülasyonlarının geliştirilmesidir. Antibiyotiklerin yüksek dozda sistemik uygulanmasının çeşitli istenmeyen yan etkilere olması, akciğeri direkt hedef alan ve böylece sistemik etkiyi minimum düzeye çekebilecek bir tedavi yöntemine ihtiyaç doğurmuştur. Akciğerlerin, geniş yüzey alanı, ince epitel tabakası, yüksek damarlanma ağı ve ilk geçiş etkisini elimine edilebilmesi gibi, hem lokal hem sistemik tedaviler açısından avantajlara sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, levofloksasin hemihidrat'ın, mikropartiküler sistemlerini içeren kuru toz inhaler formülasyonlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mikropartiküler formülasyonlar çoklu emülsiyon tekniği ile hazırlanmıştır. Formülasyonlarda kullanılmak üzere seçilmiş olan polimerler biyouyumlu olduğu ve toksik olmadığı bilinen PLGA (poli(laktik-ko-glikolik asit) ve PCL (polikaprolakton) kullanılmıştır. Mikropartikül formülasyonlarında polimer tipi, oranları ve miktarı, organik çözücü hacmi, dış su faz hacmi, organik faza ve dış faza eklenen yardımcı maddelerin, partikül büyüklüğü ve dağılımı, enkapsülasyon etkinlikleri, ürün verimi, etkin madde salım profillleri özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bulgulara göre F4 ve F6 uygun bulunmuş ve çalışmalara bu formüllerle devam edilmiştir. Seçilen formülasyonların inhalasyonla taşınmasını sağlamak için İnhalac 70, İnhalac 120 ve İnhalac 230 ile belli oranlara fiziksel karışımları hazırlanmış ve mikropartiküllerin aerodinamik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kullanılan yardımcı maddelerin mikropartiküllerin agregasyonunu önlediği ve aerodinamik özelliklerini iyileştirdiği tespit edilmiştir. Seçilen mikropartiküler formülasyonlar üzerinde antimikrobiyal aktivite tayini yapılmış ve formülasyonların mikroorganizmalara karşı aktif olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda edilen sonuçlar, Levofloksasin hemihidrat'ın inhalasyona yönelik uygun özelliklerde mikropartiküler formülasyonlarının hazırlandığı sonucunu vermiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record