Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGöğüş, Ali Kemal
dc.contributor.authorKokurcan, Ahmet
dc.date.accessioned2022-06-27T11:55:09Z
dc.date.available2022-06-27T11:55:09Z
dc.date.issued204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82313
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectŞizofrenitr_TR
dc.subjecttükenmişliktr_TR
dc.subjectPsikiyatritr_TR
dc.titleŞizofreni hastalarına bakım veren yakınlarında tükenmişliktr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentRuh Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.description.ozetAmaç: Şizofreni hastalarına bakım veren yakınlarının tükenmişliğini değerlendirmek, tükenmişlik üzerinde şizofreninin hangi belirtilerinin daha etkili olduğunu tespit etmeye çalışmak ve sosyal desteğin tükenmişlikle ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi DSM-IV-TR'e göre şizofreni tanı kriterlerini net olarak karşılayan 76 hasta ve bu hastalara bakım veren 76 hasta yakınından oluşmaktadır. Hastalara araştırmacı tarafından düzenlenmiş sosyodemografik veri formu ile hastalık belirtilerinin düzeyini belirlemek amacıyla SAPS, SANS ölçekleri uygulanmıştır. Bakım verenlere ise tükenmişlik düzeyini belirlemek için Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyal destek düzeyini araştırmak için Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Sonuçlar, gruplar arası fark ve korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmanın sonucuna göre şizofreni hastalarına bakım veren yakınlarının tükenmişliğinin bakım verenlerin sosyal desteği ve hastaların negatif belirtilerinin şiddeti ile ilişkili olduğu sonucu bulunmuştur. Hastalık süresi, hastayla geçirilen süre, hasta ve bakım veren cinsiyeti ve hastanın pozitif belirtilerinin bakım veren tükenmişliği ile anlamlı ilişkisi bulunamamıştır. Tartışma: Bakım verenlerin tükenmişliğini arttıran belirti kümelerinin tanınmasına ve bu belirtilere müdahale edilmesine yönelik etkin yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record