Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorSerinsu, Ahmet Nedim
dc.contributor.authorBhutto, Saifullah
dc.date.accessioned2022-06-27T11:00:57Z
dc.date.available2022-06-27T11:00:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82299
dc.description.abstractSafvetu'l-İrfân bi-Müfredâti'l-Kurân is a book which focuses on the meaning of vocabulary of Quran with a unique methodology by a latest scholar of İndian sub-continent Shaikh Muhammad İsmail el-Ûdvî es-Sindi (1897-1970). The purpose of this study was on one hand to introduce Shaikh el-Ûdvî to theological scientific world and on the other hand to analyse the book through editing. This was achieved by giving sufficient information about author and his work first of all and secondly by discussing the methodology and pattern adopted by him in the book.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.titleŞeyh Muhammad İsmail el-Ûdvî es-Sindî (1897-1970) ve "Safvetü'l-İrfân bi-Müfredâti'l- Kur'ân" adlı eserinin tahkikitr_TR
dc.title.alternativeTexual criticism of the book Savatul-irfan bi-Mufredatil Quran (2nd volume) of Shaikh Muhammad İsmail al-Udvi as-Sindi (1897-1970)tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyattr_TR
dc.description.ozetSafvetu'l-İrfân bi-Müfredâti'l-Kurân, Kur'ân Kerim'in müfredâtına göre ele alınan ve eşsiz bir yönteme sahip olan, Hint Altkıtas'ında son dönem âlimlerinden Şeyh Muhammad İsmail el-Ûdvî es-Sindî'nin (1897-1970) eseridir. Hem el-Ûdvî'yi ilahiyat ilim camiasına tanıtan hem de bu kıymetli ve mühim eseri tahkik yoluyla incelemeyi hedefleyen çalışmamızda öncelikle el-Ûdvî'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Safve'yi tahkik yoluyla inceleyerek tefsire yaklaşımı ve yöntemi incelenmiştir. Araştırmada el-Ûdvî'nin hayatı ve ilmi kişiliğinin yanı sıra onyedi eseri tek tek incelenmiştir. Farklı âlimlerin el-Ûdvî'nin ilmi kişiliği hakkındaki özgün görüşlerini de paylaştık. Tez, değerlendirme ve inceleme olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır. Değerlendirme kısmında öncelikle Araştırma konusunun önemi, amacı ve yönteminden bahsedilmiştir. Daha sonra müellifin hayatı, ilmi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Arkasında Safve'nin tanıtımı, özellikleri ve müellifin bu eserde ele aldığı yönteminden bahsedilmiştir. Tahkik kısmında ise Safve'nin tahkikli metni sunulmuştur. Araştırma sonucunda aldığımız neticeleri sonuç ve değerlendirme bölümünde verdik.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record