Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurum, Ekrem
dc.contributor.authorEreli, Emel
dc.date.accessioned2022-06-24T07:06:24Z
dc.date.available2022-06-24T07:06:24Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82282
dc.description.abstractThe aim of this study is to find out the principles in landscape planning of primary schools. The functions of primary schools are stated and the contribution of the facilities in landscape planning is turned into account taking precedence. The most important function of a school is to support children education and development as a whole. All these expected to be met exactly, activitiy areas in the schools garden have an importand role. But, activity areas should be planned to be suitable to kids age, movement capacity, development properties and of course fields of interest. Having these data on hand, we, firstly, investigate the physical, social, logical, and psychological development of the primary school children. Then, the activity areas to support these are found out. Key Words: School and landscape planning, activity areas, landscape of primary schools.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPeyzaj Mimarlığıtr_TR
dc.titleTürkiye'deki ilköğretim okul bahçelerinde peyzaj planlama ve tasarım ilkelerinin saptanmasıtr_TR
dc.title.alternativeThe Determination of the landscape planning and designing principles in the campus of the basic education schools in Turkeytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentPeyzaj Mimarlığıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada ilköğretim okullarının dış mekan düzenlemesine ilişkin planlama ilkelerinin saptanması amaçlanmıştır. Öncelikle ilköğretim okullarının işlevleri belirtilmiş, dış mekanda yer verilen etkinlik alanlarının, bu işlevlere olan katkısı değerlendirilmiştir. Bir okulun en önemli işlevi çocukların eğitim, öğretim ve gelişimini bir bütün olarak desteklemektir. Beklenen işlevlerin tam olarak karşılanmasında, okul bahçelerinde yer verilen etkinlik alanlarının önemli rolü vardır. Ancak; etkinlik alanlarının, verimli olabilmesi için yapılacak tüm düzenlemelerin çocukların yaşma, hareket yeteneklerine, gelişim özelliklerine ve ilgi alanlarına uygun olması gereklidir. Bu bilinçle öncelikle ilköğretim çağındaki çocukların bedensel, sosyal, zihinsel ve psikolojik gelişimleri incelenerek, bu gelişimleri destekleyici etkinlik alanları saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Okul ve peyzaj tasarımı, etkinlik alanları, İlköğretim okullarında dış mekan.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record