sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorKayaaltı, Zeliha
dc.contributor.authorKoca, Deniz
dc.date.accessioned2022-06-23T07:31:35Z
dc.date.available2022-06-23T07:31:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82259
dc.description.abstractAlthough placenta has a function to decrease passing of harmfull substances, lead can cross plasental barrier easily with passive diffision and lead which enter the placenta accumulates until moment of birth. The aim of thi study is to determine the polymorphism of VDR FokI promoter region in pregnant women and investigate whether this polymorphism has an effect on lead levels in the placenta. The study population consists of 116 cases attending the Gynecolgy Department of Ankara University Faculty of Medicine. C→T single nucleotide polymorphism (SNP) was investigated in the womens' VDR FokI promoter region. The VDR FokI promoter region of the isolated DNAs were amplified with the PCR technique, the amplified oligonucleotides were cut with FokI restriction enzyme and typing was done. This thesis is the first study examining the effect of maternal VDR FokI polymorphism on lead levels in placenta. For the VDR C→T single nucleotid polymorphism on VDR FokI promoter region, the plasental lead level of the pregnants with ff homozygoust genotypes is found higher than the pregnants with FF homozygous and Ff heterozigous genotypes (p<0,05). The itamin D Receptor gene FokI polymorphism has an effect on lead levels in the placenta and the detection of higher levels of lead in placental tissue of mothers with ff genotype proposed that these mothers may expose their fetuses to increased lead-associated health risks. This study is intended to shed light on future work to be done on this subjecttr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKurşuntr_TR
dc.subjectPlasentatr_TR
dc.subjectPolimorfizm-genetiktr_TR
dc.titleKurşunun toksikokinetiğinde rol oynayan vitamin D reseptör gen polimorfizminin plasenta kurşun düzeylerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of vitamin D receptor gen polymorphism playing role in lead toxicokinetic on placenta lead levelstr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.description.ozetPlasenta, zararlı maddelerin geçişini azaltan bir filtre görevi üstlense de kurşun, plasenta bariyerini pasif difüzyonla kolaylıkla geçmektedir ve plasentadan geçen kurşun doğuma kadar fetüste birikmektedir. u çalışmanın amacı, gebe kadınlardaki VDR FokI başlangıç bölgesi polimorfizminin, plasental kurşun düzeyine etkisini sorgulamaktır. Çalışmamızda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 116 gebede VDR FokI başlangıç bölgesindeki C→T tek nükleotid polimorfizmi araştırıldı. İzole edilen DNA'ların VDR FokI başlangıç bölgesi PCR tekniği ile çoğaltılarak, PCR ürünü FokI restriksiyon enzimi ile kesildi ve tiplendirme yapıldı. Bu tez, maternal VDR FokI promotor bölgesindeki C→T tek nükleotid polimorfizminin plasenta örneklerinde Pb konsantrasyonu ile ilişkisinin araştırıldığı ilk çalışmadır. Sonuç olarak VDR FokI promotor bölgesindeki C→T tek nükleotid polimorfizmi için ff homozigot olan gebelerin plasental kurşun düzeyleri, FF homozigot ve Ff heterozigot gruba göre daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Elde edilen bu sonuçların değerlendirmesine göre, kurşunun toksikokinetiğinde rol oynayan vitamin D reseptör geni FokI polimorfizminin plasental kurşun düzeyinde etkili olduğu, ff homozigot özellik gösteren gebelerin plasental kurşun düzeyinin daha yüksek olduğu ve dolayısı ile ff homozigot özellik gösteren gebelerin fetüslerini kurşun toksitesisinden kaynaklanan sağlık risklerine maruz kalmalarını artırabileceği ileri sürülebilir. Bu çalışmanın bu konu ile ilgili ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record