sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, İsmail
dc.contributor.authorKaraevli, Deniz
dc.date.accessioned2022-06-23T07:20:53Z
dc.date.available2022-06-23T07:20:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82258
dc.description.abstractThis investigation focuses on the mestizo dynamics of a Mapuche religious ceremony, the nguillatun. Although the nguillatun seems to be affected in the historical process of colonization by the missionary movements and integrative activities of the national culture, today it remains as one of the most important social and religious practices in Mapuche society. While the effects of Christianity and modern culture can be observed in different ways depending on the region or territory, it does not seem legitimate to talk about a homogeneous format of cultural and religious mestizaje. The aim of the investigation was to explain the multifaceted relationships and interactions between the mestizo dynamics in the nguillatun context, dynamics that were found in different communities and the identity interpretation processes of the communities´ members. The methodological strategy of the research is multiple case study under which two participant observations were realized. According to research, the regional cultural differences of Mapuche society determines the impossibility to talk about a homogeneous Mapuche identity. The identity recreating process in the nguillatun context becomes even more complex by adding the singularity of the individual interpretation processes to the uniqueness of each ritual's mestizaje process. At this point, the search for a prototype of cultural or religious mestizaje and a homogeneous Mapuche identity seems unfounded.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMapuçe kimliğitr_TR
dc.subjectdini senkretizmtr_TR
dc.titleMapuçe kimlik yaratım süreci olarak ayinler: Nguillatun ayini ve melez dinamiklertr_TR
dc.title.alternativeRituals as Mapuche identity creation processes: Nguillatun and the dynamics of mestizajetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentLatin Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma Güney Şili yerli haklarından Mapuçe halkının geleneksel dini ayini nguillatunun barındırdığı melez dinamikler açısından incelenmesini konu almaktadır. Nguillatun ayini kolonileştirme sürecinden ve bu süreç doğrultusundaki misyonerlik hareketleri ile kültürünün topluma entegre edici faaliyetlerinden etkilenmekle birlikte, hiç şüphesiz bugün de Mapuçe toplumunun en önemli sosyal ve dini uygulamalarından biri olarak hayat bulmaya devam etmektedir. Hıristiyanlık ve modern kültürün melez etkileri, bölgeden bölgeye değişen biçimde nguillatun ayininde gözlemlenebilirken, homojen bir kültürel ve dini melezleşme biçiminden söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Araştırmanın amacı, farklı Mapuçe topluluklarının nguillatun bağlamında karşılaştıkları melezlik dinamikler ile topluluk üyelerinin kimlik yorumlama süreçleri arasındaki çok yönlü ilişkiselliği açıklamaktır. Bu çerçevede, araştırmanın metodolojik stratejisini oluşturan çoklu örnek olay incelemesi doğrultusunda katılımın gerçekleştirildiği iki örnek olay ele alınmaktadır. Araştırmanın gösterdiği gibi Mapuçe halkının bölgeler arasındaki değişen kültürel farklılıkları homojen bir Mapuçe kimliğinden söz etmeyi imkansızlaştırmaktadır. Nguillatun bağlamında Mapuçe kimliğinin yeniden yaratım süreci, her bir ayinin tabi olduğu melezleşme süreçlerinin biricikliğine, bireylerin kişisel yorumlama süreçlerinin tekilliğinin eklenmesiyle daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu noktada kültürel ya da dini bir melezleşme prototipi ve homojen bir Mapuçe kimliği arayışı yersiz kalmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record