Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKepenekci, Yasemin Karaman
dc.contributor.authorÜlke, Zahide Betül
dc.date.accessioned2022-06-22T13:06:37Z
dc.date.available2022-06-22T13:06:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82256
dc.description.abstractThe basic purpose of this study is to put forward the views of administrators of public primary and middle schools pertaining to the problems experienced in the musical education policy and the implementations thereof. In this study the aim has been to put forward the views of administrators of public primary and middle schools concerning ?the employment of music teachers in schools, the hours of music lessons in schools, music lesson programmes, the schools? equipment from the point of view of music lessons and the problems experienced on the subject of the support given by administrators and parents to musical education?. The target population of the study constitutes 18 primary school administrators and 12 middle school administrators making a total of 30 administrators working in public primary and middle schools in the 2010-2011 academic year. A ?semi-structured interview form? was applied to the study group. The obtained data having been prepared in written text form, it was analysed with the content analysis method.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAnkaratr_TR
dc.subjectmüzik eğitimitr_TR
dc.titleAnkara ili kamu ilköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin müzik eğitimi politikasında ve uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin görüşleritr_TR
dc.title.alternativeThe views of administrators of public primary and middle schools in the province of ankara pertaining to the problems experienced in the musical education policy and the implementations thereoftr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Yönetimi ve Planlamasıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın temel amacı; kamu ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki müzik eğitimi politikalarında ve uygulamalarında yaşanan sorunlara ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada, kamu ilköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin ?müzik öğretmenlerinin okullardaki istihdamı, okullardaki müzik dersi saatleri, müzik dersi programları, okulların müzik dersi açısından fiziki donanımı, müzik eğitimine yöneticilerin ve velilerin verdiği destek alanında yaşanan sorunlara? ilişkin görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kamu ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan 18 ilköğretim yöneticisi, 12 ortaöğretim yöneticisi olmak üzere toplam 30 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ?yarı yapılandırılmış görüşme formu? uygulanmıştır. Elde edilen veriler yazılı metin haline getirildikten sonra içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record