sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkcan, Ergun
dc.contributor.authorDemirhan, Yılmaz
dc.date.accessioned2022-06-22T13:03:09Z
dc.date.available2022-06-22T13:03:09Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82254
dc.description.abstractIn this study, ?E-Government Policy and Management in Turkish Public Administration? has been analyzed. The study is fictionalized as ?policy making, implementation and evaluation? processes in accordance with the method used in public administration literature. Management/organization of the policy is dealt within the frame of change which it undergoes within the process. In the study, e-government policy is evaluated as a choice, as a way-method which public authorities have adopted while providing public services. This choice has emerged as a complementary or as an alternative to the current method which has been organized in the land and which provides services to the addressee in public buildings. In this case, public organizations are transferring public services from public buildings to a new (electronic) environment which relies on computer and internet.From the mid of 1990s forward, Turkey has partaken among the countries which adopted e-government as a policy by believing that public organizations and public services could undergo a transformation by this way. While e-goverment policy, which was firstly initiated by some public institutions? internet site, became widespread among other public institutions in a short time, decision to handle the subject within the frame of a national policy has been taken by policy-makers in order to coordinate personal (corporate) initiatives and to cover other public organizations.Some policy documents and action plans, which cover certain intervals, has been announced within the scope of e-govermnet policy initiated under the leadership of Prime Ministry; proper legal arrangements have been made and technological substructure has been tried to be set up.From the year 2000, with the effect of E-Europe Program, an important ground, even if it is not sufficient, has been covered with the policy which continues in the scope of information society until today. Change and transformation expected in public organizations and services with e-state have not been realized in Turkish Public administration yet. But however, it could be said that the policy is progressing even a little in this way and it gives clues which could provide this change in the long term.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectkamu yönetimitr_TR
dc.subjecte-devlet politikasıtr_TR
dc.titleTürk kamu yönetiminde e-devlet politikası ve yönetimitr_TR
dc.title.alternativeE-government policy and management in Turkish public administrationtr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, ?Türk Kamu Yönetimindeki E-devlet Politikası ve Yönetimi? incelenmiştir. Çalışma kamu politikası yazınındaki yönteme uygun olarak ?politikanın oluşumu, uygulanması ve değerlendirmesi? aşamaları şeklinde kurgulanmıştır. Politikanın yönetimi/örgütlenmesi de süreç içinde geçirdiği değişim çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışmada e-devlet politikası kamu örgütlerinin kamu hizmeti sunarken benimsedikleri bir tercih, bir yol-yöntem olarak değerlendirilmiştir. Bu tercih toprak üzerinde örgütlenmiş ve kamu binalarında muhatap kitleye hizmet veren mevcut yönteme bir tamamlayıcı ya da bir alternatif şeklinde doğmuştur. Bu durumda kamu örgütleri kamu hizmetlerini, kamu binalarından, bilgisayar ve internetin bileşimine dayanan yeni bir ortama (elektronik) taşımaktadır.Bu yolla kamu örgütlerinin ve kamu hizmetlerinin dönüşüm geçirebileceğine inanarak e-devleti bir politika olarak benimseyen ülkelerin arasına 1990'lı yılların ortasından itibaren Türkiye de katılmıştır. Önce bazı kamu kurumlarının internet sitesi açarak başlattıkları e-devlet politikası, kısa sürede diğer kamu kurumları arasında da yaygınlaşınca, bireysel (kurumsal) girişimlerin eşgüdümlenmesi ve diğer kamu örgütlerini de kapsaması için politika yapıcılar tarafından konunun ulusal bir politika çerçevesinde ele alınması kararı alınmıştır.Başbakanlığın öncülüğünde başlayan ulusal e-devlet politikası çerçevesinde belirli aralıkları kapsayan bazı politika belgeleri ve onların eylem planları ilan edilmiş, uygun hukuksal düzenlemeler yapılmış ve teknolojik altyapı kurulmaya çalışılmıştır.2000 yılından itibaren E-Avrupa Programının da etkisiyle bilgi toplumuna dönüşüm çerçevesinde süren ve günümüze kadar devam eden politika ile yeterli olmasa da önemli bir mesafe kat edilmiştir. Ancak e-devlet ile kamu örgütleri ve hizmetlerinde beklenen değişim ve dönüşüm henüz Türk Kamu yönetiminde gerçekleşmemiştir. Buna karşın politikanın yavaş da olsa bu yönde ilerlediği ve uzun dönemde bu değişimi sağlayabilecek ipuçları verdiği söylenebilir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record