Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaratepe, Yalçın
dc.contributor.authorBilgin, Ulaş Güney
dc.date.accessioned2022-06-22T07:27:59Z
dc.date.available2022-06-22T07:27:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/82211
dc.description.abstractThe rapidly growth of financial markets in recent years, resulted in growth of futures markets as well, exceeding cash markets trading volume, interaction between cash and futures markets also increased and the trading incentive of futures markets as hedging, speculation and arbitrage became more widespread. In this study, possibility of arbitrage between the ISE-30 stock index contract of TURKDEX (the first and only derivative exchange of Turkey) and underlying ISE-30 stock index is investigated. Using the cost of carry model, results show that significant arbitrage profit is possible for nearly all market participants in the years 2005 and 2006, in which trading volume is lover and price disequilibrium is sharp, however, in the years 2007, 2008 and 2009, trading volume rises, price disequilibrium declines and arbitrage profitability is possible for only professional institutions facing lower trading costs. In this context, further research can test the accuracy of the suggestion that arbitrage profitability will keep decreasing in the years ahead.Keywords: stock index arbitrage, TURKDEX, ISE, efficient price discovery.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectarbitrajtr_TR
dc.subjectVadeli İşlemtr_TR
dc.titleVadeli işlem piyasalarında arbitraj ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Vorsası (VOB) için bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeArbitrage in futures markets and an Observation for Turkish Derivatives Exchange (TURKDEX)tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİşletmetr_TR
dc.description.ozetFinans piyasalarında son yıllarda yaşanan hızlı gelişim, vadeli işlem piyasalarının da gelişerek bu piyasalarda gerçekleşen işlem hacminin spot piyasa işlem hacmini geçmesini beraberinde getirmiş, bu bağlamda spot ve vadeli piyasalar arasındaki etkileşim de artarak vadeli işlemlerin kullanım alanları olan korunma, spekülasyon ve arbitraj gibi işlemler de yaygınlık kazanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'nin ilk ve tek vadeli işlem borsası olan VOB'da en çok işlem gören sözleşme olan VOB-İMKB 30 hisse senedi endeksi ile söz konusu sözleşmenin dayanak varlığı olan İMKB-30 endeksi arasındaki arbitraj olanağı araştırılmıştır. Taşıma maliyeti modeli kullanılarak yapılan araştırmada, işlem hacminin düşük, fiyat dengesizliklerinin ise yüksek olduğu 2005 ve 2006 yıllarında hemen hemen bütün piyasa katılımcıları tarafından önemli düzeyde arbitraj karı elde etmenin mümkün olduğu, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında ise işlem hacminin arttığı, fiyat dengesizliklerinin azaldığı, arbitraj karının ise ancak düşük işlem maliyetleri ile işlem yapabilen profesyonel kuruluşlar tarafından elde edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, ilerleyen yıllarda potansiyel arbitraj karlarının daha da azalacağı söylenebilecek olup, konu hakkında yapılacak araştırmalara devam edilmesi durumunda beklenen bu gelişim süreci test edilebilecektir.Anahtar Sözcükler: hisse senedi endeks arbitrajı, VOB, İMKB, etkin fiyat oluşumu.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record