sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorOnulduran, Ersin
dc.contributor.authorTelatar, Gökhan
dc.date.accessioned2022-06-09T11:19:47Z
dc.date.available2022-06-09T11:19:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/81445
dc.description.abstractAfter the September 11 attacks, terrorism became the most important threat for the world and a war was initiated againts this threat in a global scale. George W. Bush administration tried to reconstruct American hegemony in the context of discourse of struggle against terrorism. The new threat definition comprises terrorist organizations and axis of evil countries like Iraq, Iran and North Korea. Despite all arguments, policies of Bush administration after the September 11 did not bring comprehensive changes in American foreign policy. Bush administration initiated unilateral actions more frequently than previous presidents, ignoring international legitimacy, attributed paramount importance to military power.The main reason of the change in the aftermath of the September 11 was the necessity of reconstruction of the American hegemony. Despite the shock effect of the September 11 attacks on United States, the change was beyond the struggle against terrorism. This change was realised for the reconsturction of the American hegemony in the context of struggle with terrorism. The other rationale of this change stemmed from the neo-conservative vision prioratizing the reconstruction of the American hegemony. Thus, neo-conservative policy makers in Bush administration were strongly influential in this strong policy change. George W. Bush having Jacksonian view point, Donald Rumsfeld supporting offensive realist view point, Dick Cheney who is an offensive and Condoleezza Rice, a defensive realist followed the implementation of neo-conservative foreign policy vision.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subject11 Eylültr_TR
dc.subjectAmerikantr_TR
dc.subjectdış politikasıtr_TR
dc.title11 Eylül sonrası Amerikan dış politikasında hegemonyanın yeniden inşasıtr_TR
dc.title.alternativeReconstruction of hegemony in American foreign policy after September 11tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentUluslararası İlişkilertr_TR
dc.description.ozet11 Eylül saldırılarından sonra terörizm tüm dünya için en önemli tehdit kaynağı haline gelmiş, bu tehdide karşı küresel ölçekte bir savaş başlatılmıştır. Bu dönemde George W. Bush yönetimi Amerikan hegemonyası terörizmle mücadele söylemi çerçevesinde yeniden inşa edilmeye çalışılmıştır. Bu söylem çerçevesinde önce terörist örgütler, daha sonra ise Irak, İran ve Kuzey Kore gibi ?şer ekseni? ülkeleri tehdit tanımının içine dahil edilmiştir. Öne sürülen iddialara rağmen, Bush yönetiminin 11 Eylül sonrası dönemdeki politikaları Amerikan dış politikasında köklü değişiklikler gerçekleştirmemiştir. Sadece Bush yönetimi tek taraflı eylemlere daha çok başvurmuş, uluslararası meşruiyeti daha fazla göz ardı etmiş, askeri güce dış politikada daha büyük önem atfetmiştir.11 Eylül sonrası dönemde yaşanan değişimin temel nedeni Amerikan hegemonyasının yeniden inşası gerekliliği olmuştur. 11 Eylül saldırılarının ABD üzerindeki sarsıcı etkilerine rağmen, bu dönemde yaşanan değişim saldırılara karşılık vermenin ve terörizm tehdidiyle mücadele etmenin ötesinde olmuştur. Bu değişim Amerikan dış politikasını terörizmle mücadele söylemi çerçevesinde yeniden inşa etmeye yönelik bir çaba olmuştur. Değişimin tamamlayıcı nedeni ise, Amerikan hegemonyasının yeniden inşasına yönelik yeni muhafazakâr vizyondur. Bir başka deyişle, değişimin ne şekilde olacağında Bush yönetimi içindeki yeni muhafazakârlar etkili olmuştur. George W. Bush'un Jacksoncu, Donald Rumsfeld ve Dick Cheney'nin saldırgan realist, Condoleezza Rice'ın savunmacı realist bakış açısı yeni muhafazakâr dış politika vizyonunun bu kişiler tarafından hayata geçirilmesini sağlamıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record