Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztoprak, İzzet
dc.contributor.authorKılınç, Mustafa
dc.date.accessioned2022-06-02T06:57:13Z
dc.date.available2022-06-02T06:57:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80829
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherTürk İnkılap Tarihi Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.subjectTürk İnkılap Tarihitr_TR
dc.subjectMesleki eğitimtr_TR
dc.titleTürkiye'de mesleki teknik eğitimin tarihi gelişimi: 1908-1986tr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetTürkiye?de Mesleki Teknik Eğitim, Anadolu?nun Türkleşmeye başladığı dönemden itibaren, yaygın mesleki teknik eğitim olarak, Ahilik, Gedik ve Loncalarla Anadolu?da yayılmaya başlamıştır. Bu dönemde Mesleki Teknik Eğitim, Usta- Çırak geleneğinde yaşanmıştır. O dönemdeki koşullarda Anadolu?daki Mesleki Teknik Eğitim kurumları, toplum ihtiyacını en iyi şekilde karşılamaktaydı. Fakat Osmanlı Devleti?nin Duraklama Dönemine girdiği 1700 yılların başında Mesleki Teknik Eğitim teşkilatı kendini yenileyemedi ve mesleki teknik eğitim sistemi de bozulmalar başladı. Osmanlı Devleti 18. yy da Batı Devletleri karşısında, askeri ve ekonomik alanda geri kalmıştır. Devlet bu olumsuzluğu gidermek için ilk iş olarak askerlik ile ilgili Batı tekniğini almaya çalışmıştır. Devlet, askeri alanda okullar açarak Batılı devletlerin eğitim programları uygulanmaya koymuştur. Askeri alanda atılan yenilik hareketleri zamanla sivil alanda da kendini göstermiş, ziraat okulları, sanayi okulları gibi okullar memleketin her köşesinde açılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, askerlik alanı dışındaki mesleki teknik eğitim- öğretimde büyük gelişmelerin sağlanması, Tanzimat Döneminde olmuş diyebiliriz.Tanzimat Dönemindeki mesleki teknik eğitim alanındaki gelişmeler, II. Meşrutiyet döneminde de olumlu yönde devam etmiştir. II. Meşrutiyet döneminde mesleki teknik eğitim alanında, sanayi okulları ve ziraat okulları daha etkili olmuştur. Bu okullar, açıldıkları bölgelerin gelişmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Türkiye?de Cumhuriyet dönemi Mesleki Teknik Eğitim alanındaki gelişmelere baktığımızda; Cumhuriyet öncesi mesleki teknik eğitim sahasında olumlu gelişmeler olsa da, mesleki teknik eğitim alanında çok büyük eksiklikler vardı. Bu eksiklikler özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında daha da açığa çıkmıştır. Mesleki teknik eğitim alanındaki eksiklikleri gören Atatürk, mesleki teknik eğitimle bizzat ilgilenmiştir. Türkiye?nin mesleki teknik eğitimini şekillendirmek için Türkiye?ye Mesleki Teknik Eğitim alanında yabancı uzmanlar getirttirmiş, yurt dışına bu alanda uzmanlaşmak için öğrenciler getirttirmiştir.iiTürkiye?de Atatürk?le başlayan mesleki teknik eğitim alanındaki çalışmalar, ilerleyen yıllarda, daha düzenli ve verimli hale getirmeye çalışılmıştır. Bu dönemde mesleki teknik eğitim alanında, bütün örgün ve yaygın eğitim teşkilatları imkânlar dâhilinde oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu dönemde Türkiye?deki mesleki teknik eğitim, Milli Eğitim Şuraları ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarında derinlemesine incelemiş, mesleki teknik eğitim alanındaki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.Bu değerlendirmelerden sonra, çalışmamızın amacını en sade biçimde şöyle ifade edebiliriz; Türkiye?de mesleki eğitimin tarihi gelişim seyrini,2. Meşrutiyeti(1908) başlangıç noktası seçip mesleki eğitim için düzenleme getirilen 1986 yılı 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa karar geçen zaman diliminde,Türkiye?deki mesleki eğitimin gelişim aşamalarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmamamızın 1. Bölümünde Türkiye?de II. Meşrutiyet Öncesi Mesleki Teknik Eğitim başlığıyla, Türkiye?de II. Meşrutiyet Öncesi Dönemi?nde Mesleki Teknik Eğitimi incelemeye çalıştık, çalışmanın 2. bölümünde Türkiye?de II. Meşrutiyet Dönemi Mesleki Teknik Eğitim başlığıyla Türkiye?de II. Meşrutiyet Dönemi Mesleki Teknik alanında, açılan okullar ve gelişmeler ifade edilmiştir. Çalışmanın 3. Bölümünde Türkiye?de Cumhuriyet Dönemi Mesleki Teknik Eğitim konu başlığıyla bu dönemde gerçekleşen yenilikler ve eğitim öğretim faaliyetleri ve açılan eğitim-öğretim kurumları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü 4.bölümde ise Türkiye?de Mesleki Teknik Eğitimin, Milli Eğitim Şuralarında ve Beş Yılık Kalkınma planlarındaki yeri ve önemi ifade edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Mesleki Teknik Eğitim, Yaygın Eğitim, Halk Eğitimi, Tanzimat Dönemi Mesleki Eğitim, 2.Meşrutiyet Dönemi Mesleki Eğitim, Cumhuriyet Dönemi Mesleki Eğitim, Milli Eğitim Şuralarında Mesleki Eğitim, Kalkınma Planlarında Mesleki Eğitimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record