Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgünel, Coşkun
dc.contributor.authorBoyana, Hülya
dc.date.accessioned2022-05-20T08:51:30Z
dc.date.available2022-05-20T08:51:30Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80377
dc.description.abstractBithynia is an ancient settlement area in Northwestern Anatolia in Antiquity. In Northern part of Bithynia is Black Sea, in South Phrygia, in West Propontis, in East Paphlagonia and in Southwest Mysia. The Bithyns are a tribe, who gave their names to the region, and they crossed Northwestern Asia Minor through Thrace and settled in Bithynia region. Being a Thracian tribe, Bythns lived by the Strymon river, later they were displaced by Teukers and Mis from their region, and they settled in Northwestern Anatolia in second half of 7th century. Bithynia is a passage area, which has connection with the Northern Europe in North- West and with the other countries of Mediterranean in the South, and which connects the Europe and Asia through roads. The religion of the Bythnia region, which has a strategical important position, played a major role in Anatolia's and ancient West's (Greek-Roman) religious interaction. During our study about Bythnia' s Gods and Cults, the Calendar Gods guided us. These twelve Calender-Gods are Hera, Hermes, Meter, Dionysos, Heracles, Zeus, Bendis, Zeus Stratios, Priapos, Ares, Aphrodite and Demeter. During the imperial period, Dionysos, Heracles, Zeus, Hermes, Demeter, Aphrodite and Meter were respected, but Bendis, Priapos and Stratios lost their effect entirely, and Hera, Ares played only a minor role. 366In addition to the Calendar-Gods, there were such gods, which had a general importance under the term of State-Gods in the Roman-Empire. These were imparator, Rome, Iuppiter Optimus Maximus and Capitolinium Trias, Antinoos, Helios and Sarapis. Additionally, in Bythnia there were Gods such as Apollon, Artemis, Poseidon, Asklepios, Athena, Hephaistos and river-, mountain- and tree-gods, which were not accepted by everyone, and, the local-gods such as Hylas. 367tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectTarihtr_TR
dc.titleBithynia tanrıları ve kültleritr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.description.ozetBithynia ilkçağda Anadolu'nun kuzeybatısında bulunan eski bir yerleşme bölgesidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Phrygia, batısında Propontis, doğusunda Paphlagonia ve güneybatısında Mysia ile sınırlanmıştır. Bölgeye adlarını veren Bithynler Trakia üzerinden Kuzeybatı Küçük Asya'ya geçerek Bithynia bölgesine yerleşen bir kavimdir. Trakyalı bir kavim olan Bithynler Strymon ırmağı kenarında oturmuşlar, Teukerler ve Misler tarafından oturdukları yerden çıkarılarak M.ÖJ.yüzyılın ikinci yarısında Anadolu'nun kuzeybatısına yerleşmişlerdir. Bithynia boğazlar vasıtasıyla kuzeybatıda Doğu Avrupa ile, güneyde Akdeniz'in diğer ülkeleriyle bağlantı kuran ve karayolu ile Avrupa ve Asya'yı bağlayan geçit bölgesidir. Stratejik konumu çok önemli olan Bithynia Bölgesinin dini, Anadolu ve Eski Batı (Grek-Roma)'nın karşılıklı din etkileşiminde önemli bir rol oynamıştır. Bithynia tanrılarını ve kültlerini incelememiz sırasında takvim tanrıları bize yol göstermiştir. Bu oniki takvim tanrısı Hera, Hermes, Meter, Dionysos, Herakles, Zeus, Bendis, Zeus Stratios, Priapos, Ares,' Aphrodite ve Demeter'dir. İmparatorluk dönemi, boyunca Dionysos, Herakles, Zeus, Hermes, Demeter, Aphrodite ve Meter itibarlarını korumuştur. Buna karşın Bendis, Priapos ve Stratios 364tümüyle kaybolmuş, Hera ve Ares ise sadece önemsiz bir rol oynamışlardır. Takvim tanrıları dışında, devlet tanrıları kavramı altında Roma imparatorluğunda genel önemleri olan tanrılar vardır. Bunlar ise imparator, Roma, Iuppiter Optimus Maximus ve Capitolinium Trias, Antinoos, Helios ve Sarapis'tir. Bu tanrıların haricinde Bithynia'da Apollon, Artemis, Poseidon, Asklepios, Athena, Hephaistos gibi tanrılarla herkes tarafından kabul görmemiş, nehir, dağ ve ağaç tanrıları ve Hylas gibi yerel tanrılara da rastlanmaktadır. 365tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record