sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorGeray, Haluk
dc.contributor.authorYüksel, Hakan
dc.date.accessioned2022-05-16T13:42:53Z
dc.date.available2022-05-16T13:42:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80289
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectBilgi toplumutr_TR
dc.subjectKapitalizmtr_TR
dc.titleEnformasyon toplumu ve insan: Avrupa Birliği politika belgelerinin eleştirel bir değerlendirmesitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentGazeteciliktr_TR
dc.description.ozetKapitalizmin 1970'lerdeki krizinin ardından tıkanan sermaye birikimini yeniden sağlayabilmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılandırmaya girişilir. Kapitalist toplumların yaşadığı dönüşümü daha müreffeh ve eşitlikçi yepyeni bir toplumun doğum sancısı olarak niteleyerek olumlayan enformasyon toplumu kuramcıları bu dönemde yükselişe geçerler ve sermayenin önündeki engelleri kaldıran yeniden yapılandırmayı insanların egemenlerin gözünden anlamlandırarak desteklemelerini sağlayan bir söyleme, ihtiyaç duyduğu ve üstünde yükseldiği bilgi temelini sunarlar. Enformasyon toplumu söylemi, 1990'lara gelindiğinde politika belirleme süreçleri üzerinde belirgin bir etkinliğe sahiptir ve pek çok ülkede enformasyon toplumuna geçiş amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır. Ulus-üstü bir örgütlenme olan AB'nin durumu da farklı değildir. Toplumsal mücadele doğrultusunda biçimlenen söylemlerin ideolojik anlamlar sunarak insanları belli yönde eyleme sevk ettiklerini göz önüne aldığımızda, kapitalizmin yeniden yapılandırılmasının sembolik ayağındaki başat unsurlardan birini oluşturan enformasyon toplumu söyleminin insanı nasıl konumlandırdığı bu tezin temel sorunsalıdır. Bunun için öncelikle kuramcıların eserlerinde ve AB politika belgelerinde yer alan enformasyon toplumu tasavvurunun kapitalizmin yeniden yapılandırılmasıyla ilişkisi kurulmuş, ardından de bu yeni toplumda yaşayan insanın nasıl tasavvur edildiğine bakılmıştır. Tasavvur edilen insanın hangi niteliklere haiz olduğu saptanmaya çalışılmış, bu niteliklerin yeniden yapılandırılan kapitalizmin sürdürülebilirliği açısından önemi sorgulanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record