sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtalay, Arzu
dc.contributor.authorBaşaran, Murat
dc.date.accessioned2022-05-13T08:18:03Z
dc.date.available2022-05-13T08:18:03Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/80268
dc.description.abstractHearing loss and deafness are global issues that affect at least 278 million people worlwide. Two third of these people live in developed countries (Tucci vd 2010). Screening of newborns for hearing loss in these countries have shown that congenital hearing loss affects 1,33-1,86 of 1000 children. Hearing loss can occur congenitally or postnatally. Genetic causes account for approximately %50-60 of congenital hearing loss. Approximately 30% of the genetically caused hearing loss is accompanied by other clinical findings and these cases are referred to as syndromic hearing loss (Nance 2003).A new autosomal recessive syndrome with type I microtia (shortening of auricles), microdontia, and profound congenital deafness associated with a complete labyrinth aplasia have been discovered in 2007 (OMIM 610706, LAMM (Deafness with Labyrinthine Aplasia, Microtia, and Microdontia, (Tekin vd 2007)) and it has also been shown that homozygous mutations causing this autosomal recessive syndrome are in the fibroblast growth factor 3 (FGF3) gene (Tekin vd 2008). FGF3 protein, which is encoded by FGF3 gene, is a secreted protein that is expressed at the embryonic stage. In this study, the in vitro effects of two previously identified missense mutations, p.L6P and p.S156P, on secretion of this protein were investigated. After these two mutations were mimiced by site-directed mutagenesis, mutant proteins have subsequently been expressed in cell culture, normal and mutant FGF3 proteins are analyzed for determining the intracellular localization and the quantification. As a result, in contrast to the normal protein, it was found that there have been differences for localization and quantification in mutant FGF3 proteins.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBiyoteknoloji Enstitüsütr_TR
dc.subjectFibroblast büyüme faktörütr_TR
dc.subjectvıtro analiztr_TR
dc.titleFibroblast büyüme faktörü 3 (FGF3) geninde tanımlanan L6P ve S156P mutasyonlarının etkilerinin ın vıtro analizitr_TR
dc.title.alternativeIn vitro analysis of the effects of L6P and S156P mutations in the fibroblast growth factor 3 (FGF3) genetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBiyoteknolojitr_TR
dc.description.ozetİşitme kaybı ve sağırlık dünya çapında en az 278 milyon insanı etkileyen küresel bir sorundur. Bu insanların yaklaşık olarak üçte ikisi gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Bu ülkelerde uygulanan yeni doğan görüntüleme programları her 1000 çocuktan 1,33-1,86'sında konjenital işitme kaybının olduğunu göstermektedir. İşitme kayıpları doğuştan veya sonradan kazanılmış olabilir. Genetik nedenler, doğuştan işitme kayıplarının yaklaşık %50-60'ını oluşturmaktadır. Genetik nedenli işitme kayıplarının yaklaşık %30'una başka klinik bulgular eşlik etmekte olup bu olgular sendromik işitme kaybı olarak adlandırılır.İç kulakta işitme ve denge organlarının hiç gelişmediği (tüm labirentin aplazisi- Michel aplazisi), küçük aurikula (mikroşi) ve küçük dişler (mikrodonti)'in otozomal resesif olarak kalıtıldığı yeni bir sendrom 2007 yılında tanımlanmış (OMIM 610706, LAMM (Labirent Aplazisine bağlı doğuştan işitme kaybı, Mikroşi ve Mikrodonti)) ve bu otozomal resesif sendroma neden olan homozigot mutasyonların Fibroblast Büyüme Faktörü 3 (FGF3) geninde olduğu gösterilmiştir (Tekin 2007). FGF3 geni tarafından kodlanan FGF3 proteini hücre dışına salınan ve embriyonik dönemde ifade edilen bir proteindir. Bu tez çalışmasında FGF3 geninde önceden tanımlanan p.L6P ve p.S156P mutasyonlarının proteinin hücre dışına atılmasını nasıl etkilediği araştırılmıştır. FGF3 genindeki bu iki mutasyon bölgeye özgü mutagenez ile oluşturulup, mutant proteinler memeli hücre kültüründe ifade ettirildikten sonra normal ve mutant FGF3 proteinlerinin hücre içindeki lokalizasyonu ve miktarları analiz edilmiş ve mutant proteinlerin hem lokasyon hem de miktarlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record