Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorGünay, Atilla
dc.contributor.authorBaş, Selim
dc.date.accessioned2022-04-28T08:30:26Z
dc.date.available2022-04-28T08:30:26Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/79702
dc.description.abstractABSTRACT Masters Thesis RESEARCHS ON THE EFFECTS OF DİFFERENT SUBSTRATES ON YİELD AND QUALITY OF OYSTER MUSHROOM (Pleurotus ostreau- tus (Jacq. ex. Fr.) Kummer) SELİM BAŞ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Horticulture Supervisor : Prof. Dr. Atıla GÜNAY 1994, Page :57 Jury : Prof. Dr. Atila GÜNAY Prof. Dr. Vedat ŞENİZ Assoc. Prof. Dr, Nilgün HALLORAN This research was carried out to determine the effects of different substrates on the yield and quality of oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kummer). Experiments were conducted at the Mushroom Production Facility of Ankara University Department of Horticul ture during the period of 1993-1994.-IV- This experiment describes the changes in the yield (pilues and stipe), dry matter percen tage, arude protein percentage, pileus diameter, pileus weight, stipe diameter and stipe length of oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) inoculated and grown in different substrates composed of the mixtures of rice waste materials (PK), paddy straw (ÇS), corn straw (MS), wheat straw (BS), rice waste materials + wheat straw (PK + BS), paddy straw + wheat straw (ÇS + BS), corn straw + wheat straw (MS + BS). The highest yield as 414.92 g was obtained in PK + BS (1:1) media. The yield of BS media which is considered as control gave the second highest result with 376.48 g. The yield obtained from ÇS + BS, ÇS, MS + BS, MS and PK was 365.45 g, 203.17 g, 97.91 g, 64.35 g and 43.02 g res pectively. The highest values as pileus yield, stipe yield, pileus diameter, dry matter and crude proti- en were obtained in the PK + BS media as 396.03 g, 1 8.89 g, 1 51.39 mm, % 9.07 and % 32.72 res pectively. Stipe lenght and stipe diameter values were the highest in ÇS media as 35.41 mm and 3058 mm respectively. KEY WORDS : Pleurotus ostreatus, substrates, waste matters, yield and quality factors.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectZiraattr_TR
dc.titleKayı mantarı (Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.fr.) kummer) yetiştiriciliğinde değişik yetiştirme ortamlarının verim ve kaliteye etkileri üzerinde araştırmalar /tr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentBahçe Bitkileritr_TR
dc.description.ozetÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAYIN MANTARI (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kummer) YETİŞTİRİCİLİ?İNDE DE?İŞİK YETİŞTİRME ORTAMLARININ VERİM VE KALİTEYE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR SELİM BAŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Pleurotus ostreatus yetiştiriciliğinde değişik yetiştirme ortamlarının verim ve kaliteye etkileri nin araştırıldığı deneme, 1993-1994 yıllarında A.Ü.Z.F. Bahçe Bitkileri Bölümü Mantar Üretim Tesisi ile laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Yetiştiricilik çeltik sapı (ÇS), mısır sapı (MS), buğday sapı (BS) ve pirinç kavuzu (PK) matery alleri ile bunların karışımından oluşan ortamlarda denenmiştir. Deneme süresince uygulamalar da verim, % KM, % HP. şapka ağırlığı, sap ağırlığı, şapka çapı, sap çapı ve sap uzunluğu para metrelerine ait ölçümler yapılarak istatistlki analize alınmıştır.Ortamlara göre en yüksek verim PK + BS (1:1) karışımından elde edilmiştir. Ortalama 414.92 g ürün elde edilen PK + BS ortamını, ortalama 376.48 g verim ile aynı zamanda kontrol olarak kullanılan BS ortamı izlemiştir. Bunları 365.45 g ile ÇS + BS, 203.17 g ile ÇS, 97.91 g ile MS + BS, 64.35 g ile MS ve nihayet 43.02 g ile PK ortamları takip etmiştir. Diğer parametreler bakımından en iyi değerlerin tespit edildiği ortamları: 396.03 g şapka ağırlığı, 18.89 g sap ağırlığı, 151.39 mm şapka çapı, % 9.07 kuru madde ve % 32.72 ham protein ile PK + BS; 35.41 mm sap uzunluğu ve 30.28 mm sap çapı ile ÇS şeklinde belirtmek mümkündür. ANAHTAR KELİMELER: Pleurotus ostreatus, yetiştirme ortamları, artık materyaller, verim ve kalite faktörleri.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record