Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşpınar, Ensar
dc.contributor.authorHabeşi, Bilal Özkaynar
dc.date.accessioned2022-04-26T12:53:32Z
dc.date.available2022-04-26T12:53:32Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/79477
dc.description.abstractIn this study, applicable to variety of economic data that non-normal gamma distribution is considered. For this reason related to gamma distribution with parameter a and p, five hundered income average and five hundered house-hold are calculated simultaneously by use of a computer. The relationship between this two variables colud be measured by the use of, least square methods, regression and correlation coefficient techniques are compared by Jackknife methods. This comparision results strongly suggest that, results obtained by Jackknife estimation technique much more dependable than, results that obtained by least square methods. Key Words : Jackknife, bias, simulation, unbiased, gamma distribution, least suqare, regression coeffcient, correlation coefficinet.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectZoolojitr_TR
dc.titleİki özellik arasındaki ilişki hesaplamalarında yanlış tahminleri ve yanlılık tahminlerinin simülasyon tekniği ile araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeUnbiosed estimation and estimation of unbiosed ness in relationship between two traits by means of simulation techniquetr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentZooteknitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, çeşitli ekonomik verilere uygulanabilen iki değişkenli normal olmayan dağılımlardan gammajteğıkjrujde alınmıştır. Bunun için çeşitli a ve p parametreli gamma dağılımına sahip 500 adet ortalama gelir miktarı ve 500 adet hane halkı sayısı bUgisayarcksmülaşypn tekniği ile elde edilmiştir. Bu iki değişken arasında en küçük karekxjnetodu_ (E.K.K) ile rejgeşyjOTrk^şayjsı ve kfln^aj^onjsatsjjası tahminleri, jağkkrülb^ejiü^e dayalı olarak yapılan aynı tahminlerle karşüaştuılmışür. Bu karşılaştırmada, jackknife tekniği ile tahmin edilenler, E.K.K. metodu ile tahmin edilenlerden daha güvenilir olduktan sonucuna varılmıştır. ANAHTAR KELİMELER : Jackknife, yanlılık, simülasyon, yansızlık, gamma dağılım, en küçük kareler, regresyon katsayısı, korrelasyon katsayıs.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record