Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, İbrahim
dc.contributor.authorTaş, Aydın
dc.date.accessioned2022-04-26T12:26:57Z
dc.date.available2022-04-26T12:26:57Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/79473
dc.description.abstractIn this research, we dwelled on the verbal disposals, which are up to the permission of the persons according to the Islamic Law. There are various reasons for the fact that any disposal is not directly valid itself, but it needs permission in order to be valid. After giving the general information about the permission concept in the first chapter, taking the rest of our subject in three other chapters. In the second chapter, we searched the disposals which are up to the permission for the reason that also have rights on the possessed thing. In the third chapter we took in hand the disposals which are up to permission for that one of the parties has got no authority for representation in the corresponding disposals. In the fourth chapter we took in hand the disposals which are up to permission for that depravity occurs in the formation of the will power and compotency is lacking. In our research we used not only the classical books of the Muslim Canonical jurisprudence but the books of the contemporary Islamic lawyers and modern lawyers as well in order to take in hand the subjects in a comparative way. Especially, we tried to state the considering articles of the Turkish civil and Obligation Laws.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectDintr_TR
dc.titleİslam Hukukunda geçerliliği şahısların icazetine bağlı olan tasarruflartr_TR
dc.title.alternativeThe verbal disposals, which are up to the permission of the persons according to the Islamic Lawtr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentİlahiyattr_TR
dc.description.ozetBiz bu araştırmamızda İslâm Hukukunda geçerliliği şahısların icâzetine bağlı olan sözlü tasarrufları üzerinde durduk. Yapılan tasarrufun doğrudan geçerli olmayıp da geçerliliğinin icâzete bağlı olmasının sebepleri nedenleri vardır. Birinci bölümde icâzet kavramı ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra bu sebepleri göz önüne alarak geriye kalan konumuzu üç ayrı bölümde inceledik. İkinci bölümde tasarrufta bulunan şey üzerinde başkasının da hakkının bulunması sebebiyle geçerliliği icâzete bağlı olan tasarrufları inceledik. Üçüncü bölümde karşılıklı yapılan tasarruflarda bir tarafın temsil yetkisine sahip olmaması dolayısıyla geçerliliği icâzete bağlı olan tasarrufları ele aldık. Dördünü bölümde ise irâde oluşumunun fesâdı ile ehliyet eksikliğinden dolayı geçerliliği icâzete bağlı olan tasarrufları inceledik. Araştırmamızda klasik fıkıh kitaplarından faydalandığımız gibi imkanlarımız ölçüsünde gerek günümüzdeki İslâm Hukukçularının, gerekse Modern Hukukçuların eserlerinden yararlanarak konuları mukayeseli olarak ele almaya çalıştık. Özellikle Türk Medeni ve Borçlar Hukukunda yer alan ilgili maddeleri belirtmeye özen gösterdik.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record