Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKuzgun, Yıldız
dc.contributor.authorErkan, Serdar
dc.date.accessioned2022-04-07T12:41:50Z
dc.date.available2022-04-07T12:41:50Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78447
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleSınav kaygısının öğrenci seçme sınavı başarısı ile ilişkisitr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Programı ve Öğretimi Bölümütr_TR
dc.description.ozetAraştırma 1988-1989 öğretim yılında Ankara il merkezindeki 9 lisenin son sınıf öğrencilerinden 881`i üzerinde, sınav kaygısı ile Öğrenci Seçme Sınavı başarısı arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sınav kaygısının kuruntu ve heyecan faktörleri, ayrıca ÖSS başarısını etkileyeceği düşünülen öğrencilerin lise akademik başarılı, verimli çalışma alış kanlıkları, başarı güdüleri, genel akademik yetenekleri ve sınava hazırlanma düzeyleri bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Bu değişkenlerden sınav kaygı sı kuruntu ve heyecan faktörleri, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Kaymak-Albayrak (1987) ve Öner (1986) tarafından yapılan Spielberger'in Sınav Kaygısı Envan teri ile, genel akademik yetenekleri, geçerlik ve güvenirlik çalışması Kutlu (1987) tarafından yapılan Raven' in Düşünme Gücü ölçeği İlerlemeli Matrisler Dizi II formu ile, verimli çalışma alışkanlıkları Uluğ (1981) tarafından geliştirilen Çalışma Alışkanlıkları Envanteri ile, başarı güdüleri Kuzgun'un (1988) Kendini Değerlendirme Envanterinde yer alan başarı güdüsüne ilişkin "ustalık" ve "yükselme" faktörlerine ait maddelerden araştırmacı tarafından oluşturulan Başarı Güdüsü Envanteri ile, sınava hazırlanma düzeyi ise yine araştırmacı tarafından oluşturulan bir beşli dereceleme ölçeği ile öl-105 ölçülmüştür. Lise akademik başarılarını gösteren orta öğretim başarı puanları ve araştırmada bağımlı değişken olarak kullanılan ÖSS sözel, ÖSS sayısal ve ÖSS toplam ham puanlar ise öSYM'den sağlanmıştır. öğrenciler cinsiyet ve kollarına göre altı alt gruba ayrılmıştır. Her alt grup için tüm değişkenler arası korelasyonlar hesaplanmış daha sonra yedi kestirici değişkenin ÖSS sözel, ÖSS sayısal ve ÖSS top lam ham puanlarını kestirme güçleri belirlenmiştir. Sonuçta, alt gruplar arasında farklılıklar olmakla beraber, genel olarak sınav kaygısı ile (özellikle kuruntu faktörü ile) ÖSS ham puanları arasında negatif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. ÖSS ham puanları ile orta öğretim başarı puanları, Düşünme Gücü ölçeği'nden alınan puanlar ve sınava hazırlanma düzeyi arasında ise pozitif yönde ilişki vardır. ÖSS ham puanlarını kestirme güçleri en yüksek olan değişkenler, orta öğretim başarı puanları, sınava hazırlanma düzeyi ve Düşünme Gücü ölçeği puanlarıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record