Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorSever, Sedat
dc.contributor.authorÖzmen, Gamze
dc.date.accessioned2022-04-05T07:07:24Z
dc.date.available2022-04-05T07:07:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78300
dc.description.abstractIn this study it is aimed to evaluate the heros? character frames of Gülten Dayıoğlu?s in fantastic opusses. In the direction of aim which were the writer?s opusses The Mystery of Parbat Mountain, The Mystery of Mo, The Potential Energy of Yada and The Doomsday Flowers are taken up. The heros of four opusses are scrutinized one by one and they are evaluated comparatively in the character frames. In order to study the character frames in the oppusses, the fantastic literature which is a kind of a child literature is scrutinized. In this study also in the theoretical frame the basis principle which the child literature must base on and in common meaning an information about a place of character in child literature in general meaning is given. The discovery which is gotten in this research is shown that while the main characters which are in the writer?s fantastic oppusses are developed through the explanation of the writer, the speech of the character, the comments of the other characters, the behaviors of the characters and the comments of the writer; inside the writer?s oppusses Mystery of Parbat Mountain, it is discovered that the method of making the character speak is not used. In the oppusses it is found out that the characters show a developed character feauture by cognitive physical and psychological movement. Inside The Mystery of Parbat Mountain, The Potential Energy of Yada, The Doomsday Flowers, it is found out that the characters are showing a dynamic character feauture. On the other hand, in the one oppuse of the writer whose name is Mystery of Mo except the Mo Monster all character the other characters show a static character feauture.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectGülten Dayıoğlutr_TR
dc.subjectRomantr_TR
dc.subjectÇocuk edebiyatıtr_TR
dc.titleGülten Dayıoğlu'nun çocuk ve gençlik yapıtlarında karakter incelemeleritr_TR
dc.title.alternativeThe character examining of Gülten Dayıoğlu in child and youth oppossestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTürk Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, Gülten Dayıoğlu'nun fantastik yapıtlarındaki kahramanların, karakter çerçeveleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yazarın Parbat Dağı'nın Esrarı, Mo'nun Gizemi, Yada'nın Gizilgücü, Kıyamet Çiçekleri adlı yapıtları ele alınmıştır. Çalışmada yazarın bu dört eserindeki kahramanlar tek tek incelenip, karakter çerçeveleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yapıtlardaki karakter çerçevelerini irdelemek için çocuk yazınının bir türü olan fantastik yazın incelenmiştir. Çalışmada ayrıca kuramsal çerçeve kapsamında çocuk yazınının dayanması gereken temel ilkeler ve genel anlamda çocuk yazınında karakterin yeri hakkında bilgi verilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulgular yazarın fantastik yapıtlarındaki baş karakterlerin, yazarın açıklaması, karakterin konuşması, diğer karakterlerin yorumu, karakterin davranışları ve yazarın yorumu yollarıyla geliştirildiği saptanırken; Parbat Dağı'nın Esrarı adlı yapıtta karakterler geliştirilirken karakterin konuşması yolunun kullanılmadığı saptanmıştır. Yapıtlarda karakterlerin, bilişsel, fiziksel ve ruhsal yönden devinim göstererek açık karakter özelliği sergilediği saptanmıştır. Parbat Dağı'nın Esrarı, Yada'nın Gizilgücü, Kıyamet Çiçekleri adlı yapıtlarda karakterlerin devingen karakter özelliği gösterdiği saptanırken, Mo'nun Gizemi adlı yapıtta Mo yaratığı dışındaki Burç, Defne, Yuma ve Yuen karakterlerinin durağan karakter özelliği sergilediğini göstermektedirtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record