Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Ayşe
dc.contributor.authorİşeri, Kamil
dc.date.accessioned2022-04-04T12:00:15Z
dc.date.available2022-04-04T12:00:15Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78284
dc.description.abstractIn this study, the texts from the 8th year schoolbooks of Turkish language used in Turkish language teaching are examined in terms of semiotic textual analysis. In the schoolbooks of Turkish language, visual aids and background preparations are made use of while teaching the texts in question, and following the texts, there is a study of vocabulary, of comprehension, of form and genre, of grammar and spelling rules, of written and oral performance, of the writer/composer of the texts. This thesis aims to study this background preparation, the relationship between the texts and the visual aids, and the study of vocabulary, comprehension, form and genre, and oral and written performance. The study consists of seven chapters: In the first chapter, the tide, the subject, the aim, the significance, the method, and the limits and the scope of the thesis are stated. The second chapter discusses the relationship between language and society, thought, and culture, a relationship which is significant in language education. Moreover, a brief history of Turkish language education and of the programme used in Turkish language teaching is given. The third chapter gives information about semiotics and its methods in textual analysis. In the fourth chapter, there takes place an evaluation of schoolbooks in terms of their form and content. The fifth chapter analyses the texts in the scope and states their potential meanings in their main structures. The sixth chapter discusses in three parts the teaching designs of the texts. In the seventh chapter, the conclusion is stated and the further issues are discussed.300 The thesis concludes that the texts in the schoolbooks of Turkish language teaching do not propedy develop students' four language skills, and that schoolbooks, therefore, are not appropriate for the Turkish language teaching programme and cannot provide any efficient first language education.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEğitim ve Öğretimtr_TR
dc.titleTürkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilköğretim programına uygunluğunun incelenmesi: Gösterge bilimsel bir betimlemetr_TR
dc.title.alternativeThe examination of appropriateness of school books of primary education: A semiological analysistr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dilitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada Türkçe öğretiminde kullanılan sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler göstergebilimsel metin çözümleme yöntemine dayanılarak incelenmiştir. Türkçe ders kitaplarına seçilen metinler işlenirken metinden önce hazırlık çalışmaları ve metnin resmi yer almaktadır. Metinden sonra ise sözcük çalışmalar», anlama ve anlatma çalışmaları, tür ve biçim çalışmaları dilbilgisi ve yazım kuralları çalışmaları, yazılı ve sözlü anlatım, yazan-şairi tanıyalım, kitaplığımız ve yazı çalışmaları yer almaktadır. Bu çalışmada hazırlık çalışmaları, metin resim ilişkileri, sözcük çalışmaları, anlama ve anlatım çalışmaları, tür-biçim çalışmaları, yazılı ve sözlü anlatım çalışmaları ele alınmıştır. Bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin adı, konusu, amacı, önemi, yöntemi, evreni, örneklemi, sınırlılıkları yer almaktadır, ikinci bölüm anadili öğretiminde önemli olan dilin toplumla, düşünceyle, kültürle olan ilişkileri ve Türkçe programının ve öğretiminin kısa tarihçesi yer almaktadır. Üçüncü bölümde göstergebilim ve metin çözümlemede kullandığı araçlar yer almaktadır. Dördüncü bölümde ders kitaplarının biçim ve içerik açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır. Beşinci bölümde örneklemdeki metinler çözümlenmiş ve metinlerin temel yapılarındaki gücül anlamlar ortaya çıkarılmıştır. Altıncı bölümde metnin işleniş düzenlemeleri üçe ayrılarak değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde sonuç ve bu sonuç doğrultusunda ortaya çakan tartışmalar ele alınmıştır. Bu çalışmada Türkçe ders kitaplarına alınan metinlerin öğrenciye dört temel dil becerilerini kazandıracak özellikleri içermediği, içeren metinlerin de amacına uygun işlenmediği, bu nedenle de Türkçe öğretim programına uygun ders298 kitaplarının hazırlanamadığı, bu ders kitaplarıyla etkin bir anadil öğretiminin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record