Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorSancar, Mithat
dc.contributor.authorÇoşkun, Abdulvahap
dc.date.accessioned2022-03-31T10:59:50Z
dc.date.available2022-03-31T10:59:50Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/78191
dc.description.abstractThe nation-state is a modern form of state which has its existence on a territory, having the right of using legal power, and aiming to homogenize the people under its administration through gathering and integrating them around common culture and values. This model having gained the status of regulating international affairs within a short time after stepping into the stage of history, has always been the most focal point. To be sovereign nation-state provided the states absolute independence at home and to be an equal, respectful member of the world community outside. Therefore, the nation-state, especially in the 20th century, became the most widespread political organization form. Just as other power organizations, the nation-state, as well, needs the ground of legitimacy. With a view to legitimizing and protecting their existence, the nation-state has to be recognized as legitimate among people under its administration. In this study, three major frames of reference the nation-state applies to in order to legitimize themselves have been analyzed. Firstly, it has to provide physical security (Hobbes); secondly, it has to transform humans, who compromise the nation that symbolizes the source of sovereignty (Rousseau), into citizens who have a distinctive cultural identity, and hence to have them have rights and liabilities (Locke); thirdly, to improve the welfare of its citizens in general, yet to develop political and economic programmes to improve the conditions of the disadvantaged in society in particular. The three references of legitimacy of the nation-state have begun to deteriorate along with the globalization process. Globalization, which is not a new fact yet has gained a great pace and various new dimensions recently, has engendered the economic and political borders between countries to be indistinct, the emergence of both affinities and differences in cultural, political and social spheres, the advent of liberal tendency and the more interdependence of the nation- states. All these changes and transformations have had deep impact on the nationstate. The concept of the nation-state has had to share some of its means and power with some other political and economic agents.Such power loss of the nation-state brought about the erosion and crisis of legitimacy on the one hand, and mooted the question of which political principles is the future to be formed by on the other hand. It is to be specified urgently that a certain and absolute answer to satisfy almost everybody has not been found in arguments carried out in this sense. The aim of this study is to comprehend and make contributions to discussions ongoing and expected to endure longer. The study consists of four chapters: In the first chapter, the concept of legitimacy has been clarified and the changes of the references of legitimacy in the course of history have been examined. In the second chapter, the comprehensive sources of the form of state and of the modern-state have been examined firstly, and an analysis on the model of the nation-state as a modern fact secondly. In this chapter, the truth of the concept of nation that is the reference of sovereignty and legitimacy in the nation-state has been expounded and then a discussion of whether this corresponded to a natural data or something built . The third chapter consists of two sections. In the first section, the references of legitimacy (security, citizenship, and social state) of the nation-state have been examined in detail. In the second section, the subject of globalization, which undermines the references cited above and symbolizes a social change, has been dealt with. The fourth, the last, chapter consists of two sections as well. The first section argues how the nation-state has lost its ground of legitimacy in terms of economic and political deterioration in the wake of globalization. The second section argues the possible new criteria of legitimacy and the pursuance of the formation of the future society and the major parameters of this endeavor.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHukuktr_TR
dc.subjectLawtr_TR
dc.subjectUlus-devlettr_TR
dc.titleUlus-devletin dönüşümü ve meşruluk sorunutr_TR
dc.title.alternativeTransformation of the nation state and problem of legitimacytr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentHukuktr_TR
dc.description.ozetUlus-devlet; sınırları belirlenmis bir toprak parçası üstünde yasal güç kullanma hakkına sahip olan ve yönetimi altındaki halkı türdeslestirerek onları ortak kültür ve değerler etrafında bir araya getirip bütünlestirmeyi amaçlayan, modern bir yönetim modelidir. Tarih sahnesine adım attığından kısa bir süre sonra uluslar arası iliskileri belirleyen temel bir statü vasfını kazanan bu model, her daim yüksek bir cazibeye sahip oldu. Egemen ulus-devlet olmak; devletlere, içte mutlak bir bağımsızlık, dısta ise dünya toplumunun esit ve saygın bir üyesi kimliğini kazandırıyordu. Bu nedenle ulus-devlet, özellikle 20. yüzyılda, dünyadaki en yaygın siyasi örgütlenme biçimi oldu. Diğer tüm iktidar örgütlenmeleri gibi ulus-devlet de, bir mesruluk zemine ihtiyaç duyar. Zira iktidarların, kendi varlıklarını korumaları ve mesru kılabilmeleri için, yönettikleri insanların katında mesru kabul edilmeleri bir zorunluluktur. Bu çalısmada, ulus-devletin kendini mesrulastırmak için basvurduğu üç temel dayanak incelenmistir: Birincisi, insanların fiziki güvenliğini (Hobbes) sağlamaktır. ?kincisi, egemenliğin kaynağını ifade eden ulus'u (Rousseau) meydana getiren insanları kendine özgü bir kültürel kimliği bulunan yurttaslara dönüstürmek ve onları hak ve sorumluluk sahibi (Locke) kılmaktır. Sonuncusu ise, genel olara yurttasların ekonomik seviyesini yükseltmek, ama bilhassa toplumdaki elverissiz konumda bulunanların durumlarını iyilestirmeye yönelik politik ve iktisadi programlar gelistirmektir. Ulus-devletin bu üç mesruluk dayanağı, küresellesme süreci ile birlikte tahribata uğramaya basladı. Yeni bir olgu olmayan, fakat özellikle son dönemlerde büyük bir hız ve çok sayıda yeni boyut kazanan küresellesme, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi sınırların siliklesmesine; kültürel, siyasal ve soysal alanlarda hem farklılıkların hem de benzesmelerin belirmesine; dünyada özgürlükçü bir temayülün bas göstermesine ve ulus-devletlerin birbirlerine daha bağımlı hale gelmelerine neden oldu. Tüm bu değisim ve dönüsümler, ulusdevlete derinden tesir etti; ulus-devlet kurgusu elindeki imkânın ve kudretin bir kısmını, baska siyasi ve ekonomik aktörle paylasmak durumunda kaldı.Ulus-devletin bu sekilde güç yitirmesi; hem söz konusu model de bir asınma ve mesruluk krizine yol açtı, hem de geleceğin hangi siyasi ilkeler tarafından sekillendirileceği sorusunu gündeme tasıdı. Hemen belirtmek gerekir ki; bu minval üzerinden yürüyen tartısmalarda, hemen herkesi tatmin edecek, net ve mutlak bir yanıt üretilebilmis değildir. Bu çalısmada amaç, süregiden ?ve daha uzunca bir müddet devam etmesi beklenen- tartısmaları anlamak ve buna bir katkıda bulunmaktır. Çalısma dört bölümden olusmaktadır: Birinci bölümde, mesruluk kavramı açıklanmıs ve tarihsel süreklilik içinde mesruluk kaynaklarının değisimi incelenmistir. ?kinci bölümde, öncelikle devletin ve modern devletin kaynaklarına inilmis, akabinde modern bir olgu olan ulus-devlet modeli üzerinde durulmustur. Bu bölümde, ulus-devlette egemenliğin ve mesruluğun dayanağı olan ?ulus? kavramının gerçekliği sorgulanmıs, bu kavramın ?doğal? bir veriye mi, yoksa ?insa edilmis bir ürün?e mi tekabül ettiği tartısılmıstır. Üçüncü bölüm, iki alt bölümden meydana gelmektedir. ?lk alt bölümde ulus-devletin mesruluk dayanakları (güvenlik, yurttaslık, sosyal devlet) ayrıntılı bir sekilde irdelenmis, ikinci alt bölümde ise, bu dayanakları yıpratan ve toplumsal bir değisimi ifade eden küresellesme konusuna girilmistir. Dördüncü ve son bölüm de, iki alt bölümden meydana gelmektedir. Birinci alt bölüm, küresellesmenin bir sonucu olarak ekonomik ve siyasal açıdan bir zafiyete uğrayan ulusdevletin mesruluk zeminlerini ne sekilde kaybettiği anlatılmıs; ikinci alt bölümde ise mesruluğun yeni ölçütlerinin ne olabileceğine ve geleceğin toplumunun nasıl sekillenebileceğine iliskin arayıslar ve bu arayısların temel parametreleri aktarılmaya çalısılmıstır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record