Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorBerk, Uluhan
dc.contributor.authorAytaç, Kemal Suat
dc.date.accessioned2022-03-22T07:56:34Z
dc.date.available2022-03-22T07:56:34Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77736
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAkciğer neoplazmlarıtr_TR
dc.titleAkciğer kanserlerinde bilgisayarlı beyin tomografisitr_TR
dc.typeMedicalThesistr_TR
dc.contributor.departmentTıptr_TR
dc.description.ozetÖZET Beyin metastatic lejyonlarının en sık görülenleri Akciğer kanseri kökenli olanlarıdır. Beyin metastazlarını belirlemek için, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı' nda, akciğer kanserli 62 hastayı Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ile inceledik. Bilgisayarlı tonografik incelemede 30 hastada beyin metastazı görüldü (f» 48). B. T. işlemi öncesinde, tüm hastalara nörolojik muayene yapıldı. Nörolojik bulgusu olmayan grupta iki hastada sessiz metastaz görüldü ($6). Eir hastada beyin me t as tazını düşündüren nörolojik bulgular vardı, ancak B.T. incelemesi bu hastada beyin infarktı bulunduğunu gösterdi. B.T. incelemesi sırasında hiçbir pulmoner belirti bulunmayan 6 hastada, metastatik neoplazmı düşündüren kitle lezyonları saptanıp retrospektif olarak akciğer kanseri tanısı konuldu ve çalışma kapsamına alındı. Bu bulgular, B. B.T. nin beyin metastazlarını değerlendirmede yalnızca duyarlılığını değil, özgüllüğünü de kanıtlamaktadır. Metastatik lezyonları, histolojik tipleri ile B.T. karakteristikleri arasında herhangi bir ilişki bulunup bulun_ 60-ol madığını belirlemek amacıyla da değerlendirdik. Bu değerlen_ dirmenin ilginç bir bulgusu tüm yassı hücreli kanser metastaz, larınm supratentorial yerleşimli olmasıydı. Sonuçlar, Bilgisayarlı beyin tomografisinin-Akciğer kanserlerinde hastalığın tüm aşamalarında önemli bir yeri olduğunu düşündürdü.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record