Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, İlhami
dc.contributor.authorBaşkan, Oğuz
dc.date.accessioned2022-03-09T07:07:04Z
dc.date.available2022-03-09T07:07:04Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77649
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare the fallow efficiencies of shallow and deep soil profiles and to examine the effects of nitrogen fertilization on the grain yields in continuous wheat and fallow-wheat systems in the Ankara Region. The experimental study was conducted at the Beytepe (Lodumlu) Research Institute in two different fields. Soil moisture contents were determined at six depths between 0-90 cm in the field 1, and four depths between 0-40 cm in the field II. Continuous wheat and fallow-wheat plots were fertilized with (NH4)2S04 with 2 kg/da and 4 kg/da N doses. The results indicated that the efficiency of the fallowing would increase with related more water storage in the soil profile in the deeper profile. Fallow efficiency was found 18.43 % in the field I, whereas no significant differences occurred between fallowed and continuously cropped plots in the field II. This distribution was more effective on the grain yield than the annually total rains.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectZiraattr_TR
dc.titleAnkara koşullarında toprak profili derinliğinin nadas etkinliği üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect of soil profile depth on fallow afficiency under Ankara conditionstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentZiraat Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, Ankara şartlarında aynı yörede sığ ve derin profile sahip topraklarda nadaslı ve nadassız ekim sistemlerinin verim üzerine etkilerinin ve artan azotlu gübre miktarının, nadasın kalkmasıyla ortaya çıkabilecek verim azalmasını ne ölçüde etkileyeceğinin belirlenmesidir. Deneme, Beytepe (Lodumlu) Araştırma Enstitüsünde kurulmuştur. 0-90 cm de 6 farklı derinlikte (Tarla I), 0-40 cm de ise 4 farklı derinlikte (Tarla II) toprağın nem kapsamı belirlenmiştir. Nadas ve her yıl ekim yapılan parsellerde 2 kg/da ve 4 kg/da N olmak üzere azotlu gübre uygulanmıştır. Sonuçlar, profil derinliği arttıkça nadasın su biriktirme açısından etkinliğinin yükseldiğini ortaya koymaktadır. Tarla I de nadas etkinliği % 18.43 olurken tarla II de nadasa bırakılan ve üstüste ekilen parsellerin nem kapsamları arasında istatistik önemli fark oluşmamıştır. Yıllık toplam yağış miktarından çok, yağışın dağılımı verim üzerinde etkili bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record