Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Neşat
dc.contributor.authorYıldırım, Mehmet Uğur
dc.date.accessioned2022-03-08T08:33:05Z
dc.date.available2022-03-08T08:33:05Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77638
dc.description.abstractThis study was carried out at the experimental field of Field Crops Department, Faculty of Agriculture, University of Ankara in 1996. İn this study, both 215 flax varieties, lines and populations obtained from abroad were used as materials. This study was designed as completly randomized bloks in three replicates. Each variety and population was sown in 2.0 m length of single rows and sowing was carried out by hand in 30 cm sowing distance. Materials were analyzed by Principle Component Analysis for 13 characters. According to the results of this research; seed yield per plant, stem yield per plant, branch number per plant, number of capsule per plant, tillering, the weight of the 1000 seed and capsule length were found as the main characters for Principle Component 1, number of capsules per plant, plant height, branch number per plant, tillering, first branching height and stem yield per plant were found as the main characters for Principle Component 2, stem yield, plant height, first branching height, seed yield and number of seed per capsule were found as the main characters for Principle Component 3. Wide variations were observed among plant height, first branching height, branch number per plant, number of capsule per plant, seed yield and stem yield studies.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherZiraat Fakültesitr_TR
dc.subjectZiraattr_TR
dc.titleYabancı kökenli keten (Linum usitatissium l.) çeşit ve populasyonlarının bazı bitkisel özellikleritr_TR
dc.title.alternativeSome plant characteristics of flax (Linum usitatissium l.) variety and populations of foreign countriestr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTarla Bitkileritr_TR
dc.description.ozetBu deneme 1996 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nün deneme tarlasında yurt dışından temin edilen 215 adet keten çeşit, hat ve populasyonu ile tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her çeşit ve populasyon 2.0 m uzunluğunda birer sıra halinde ekilmiş ve ekim, sıra araları 30 cm olacak şekilde el ile yapılmıştır. Materyaller 13 özellik yönünden incelenerek Ana Bileşenler Analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; bitki basma tohum verimi, bitki basma sap verimi, bitki basma dal sayısı, bitki basma meyveli dal sayısı, kardeşlenme, bin tohum ağırlığı ve kapsül boyu birinci ana bileşeni, bitki basma meyveli dal sayısı, bitki boyu, bitki başına dal sayısı, kardeşlenme, ilk dallanma yüksekliği ve bitki basma sap verimi ikinci ana bileşeni, sap verimi, bitki boyu, ilk dallanma yüksekliği, tohum verimi ve meyvede tohum sayısının ise üçüncü ana bileşeni oluşturan ağırlıklı karakterler olduğu belirlenmiştir. Ele alınan karakterlerden bitki boyu, ilk dallanma yüksekliği, bitki basma dal sayısı, bitki basma meyveli dal sayısı, tohum verimi ve sap verimi açısından büyük bir varyasyonun olduğu gözlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record