Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Önal
dc.contributor.authorAytekin, Musa
dc.date.accessioned2022-02-21T11:44:37Z
dc.date.available2022-02-21T11:44:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77518
dc.description.abstractIn general expression, the language is a product of the culture. The change of the elements building the culture and new values added to culture also make the language rich. It's the religious variance that effects culture, accordingly the language besides the social, political and economic facts. Turkish is one of the world's languages through that the religious variances can be followed with regards to language. The convertion of the Turkisch people to Islam caused to be unavoidable that Islamic works entered the community life. The Prophet's lives and anecdotes take an important part in these works. A common example of Prophet's lives an anecdotes is Rabguzî's Kısasu'l-Enbiya. A lot of copies of this work is determined according to the geographical places where Turkish people live. The copy that we are working on is a form of sorted out on the purpose of simplication on Leningrad copy.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectKasasü'l Enbiyatr_TR
dc.subjectKısas-ı Rabguzitr_TR
dc.titleRabguzi'nin Kısasu'l-Enbiya'sı (Leningrad nüshası/146-279) inceleme-metin-dizintr_TR
dc.title.alternativeRabguzi's Kısasu'l-Enbiya (The leningrad manuscript/146-279) Analysis-text-indextr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetDil en genel ifadeyle bir kültür ürünüdür. Kültürü oluşturan ögelerin değişimi ve kültüre eklenen yeni değerler aynı zamanda dili de zenginleştirir. Kültürü, dolayısıyla dili etkileyen sosyal, siyasî ve ekonomik olguların yanında önemli bir olgu da din değişikliğidir. Türkçe, din değişikliğinin dil bağlamında takip edilebildiği dünya dillerinden biridir. Türklerin İslâm'a geçişi edebi anlamda İslamî eserlerin toplum hayatına girmesini kaçınılmaz kılmıştır. Peygamber kıssaları ise bu eserler içerisinde önemli bir pay sahibidir. Peygamber kıssası anlatma geleneğinin yaygın bir örneği Rabguzî'nin Kısasu'l-Enbiya'sıdır. Türklerin varlığını sürdürdüğü coğrafyaya paralel olarak eserin birçok nüshası tespit edilmiştir. Çalışmamıza konu olan nüsha Leningrad nüshasının sadeleştirme gayesiyle yeniden tasnif edilmiş şeklidir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record