sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlü, Mucize
dc.contributor.authorDündar, Arzu
dc.date.accessioned2022-01-28T13:34:49Z
dc.date.available2022-01-28T13:34:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77412
dc.description.abstractModernleşme yönünde birçok alanda yeniliklerin yapıldığı Tanzimat döneminde kızların eğitimi konusunda da birtakım gelişmeler yaşanmıştır. 1838 yılında rüşdiye seviyesinde ilk okulların, 1859 yılında da ilk kız rüşdiyesi olan Cevri Kalfa İnas Rüşdiyesinin açılması bu alanda atılan önemli adımlardır. Bu döneme kadar yalnızca sıbyan mekteplerinde eğitim gören kız çocukları rüşdiyelerle birlikte daha iyi bir eğitim alma imkânı bulmuşlardır. Eğitim sistemi ve kurumların yapılandırılması adına önemli bir dönüm noktası olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde hem erkek hem de kız rüşdiyeleri konusuna detaylı bir şekilde yer verilmiş, Sultan II. Abdülhamit döneminde ise yapısal birtakım değişikliklerle birlikte bu okulların sayısı giderek artmıştır. Çalışmamızın amacı, İstanbul’dan sonra vilayetlerde açılan ilk kız rüşdiyelerinden biri olan Selanik İnas Rüşdiye Mektebinin kuruluşu, gelişim süreci, fiziki koşulları, personel ve öğrenci durumu, dersleri ve vilayet için önemini erişilebilen veriler ışığında inceleyerek Osmanlı’nın son döneminde kızların eğitimi konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi OTAMtr_TR
dc.subjectSelaniktr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectİnas Rüşdiye Mektebitr_TR
dc.titleTanzimat sonrası modernleşme sürecinde Selanik İnas Rüşdiye Mektebitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.issue50tr_TR
dc.identifier.startpage207tr_TR
dc.identifier.endpage233tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1019-469X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record