sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorGüven, İsmail
dc.date.accessioned2022-01-28T13:26:12Z
dc.date.available2022-01-28T13:26:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77409
dc.description.abstractBu çalışmada Osmanlı Devleti’nde modern eğitim anlayışının girişine yönelik düşünsel ve bürokratik temelleri analiz edilmiştir. Tanzimat döneminden hemen öncesinde devletin ihtiyacı olan yeni bürokratik kadroları yetiştirmek ve devletin bilgili memur ihtiyacını karşılamak için kurulan okullar daha sonra sivil rüşdiyelerin açılmasına örnek oluşturmuştur Bu makalede memur okullarından rüşdiyelere geçişi sağlayan düşünsel ve bürokratik etkiler tartışılmıştır. Osmanlı Devletinin siyasi ve askeri alandaki gerilemesine çözüm bulmaya çalışan devlet adamları, sefirler ve bürokratların düşüncelerinin yeni eğitim anlayışını biçimlendirmişlerdir. Çalışmada ilk olarak eğitim kavramı çözümlenmiştir. Eğitimsel dönüşümü belirleyebilmek için Tanzimat dönemi öncesinde başlayan değişmeler, sefirler ve bürokratların yazmış olduğu sefaretnameler, layihalarda eğitimle ilgili önerileri ve bunların uygulamaya yansımaları çözümlenmiştir. Bu düşünceler “Mekteb-i Maarif-i Adli”nin açılmasıyla uygulamaya geçmiş, daha sonraki yıllarda ise sivil mekteplerin yani rüşdiyelerin kurulmasıyla devam etmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi OTAMtr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectBürokrasitr_TR
dc.subjectMekteptr_TR
dc.titleOsmanlı devletinde modern eğitiminin düşünsel ve bürokratik temelleri: mülkiye sınıfının eğitiminden halkın eğitimine geçiştr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentSosyal Bilgiler Öğretmenliğitr_TR
dc.identifier.issue50tr_TR
dc.identifier.startpage113tr_TR
dc.identifier.endpage132tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1019-469X
dc.contributor.facultyEğitim Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record