sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorCevrioğlu, Mahmut Halef
dc.date.accessioned2022-01-28T13:21:32Z
dc.date.available2022-01-28T13:21:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77408
dc.description.abstractXVII. yüzyıl Osmanlı-Avusturya diplomatik ilişkilerinden bir kesit sunan çalışma, yeni diplomasi tarihi olarak adlandırılan yaklaşım bünyesinde aktör odaklı bir bakış açısına başvurmaktadır. 1628-1629 yılları arasında Sultan IV. Murad tarafından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya büyükelçi olarak gönderilen Recep Ağa’nın sefareti, bu yeni yaklaşım uyarınca şu unsurlar üzerinden ele alınmıştır: Osmanlı elçisinin görevi süresince haiz olacağı unvanın kullanımı; serhat bölgesinde iki tarafın elçilerinin mübadelesi, Osmanlı elçilik heyetinin Viyana’ya girişi ve elçi Recep’in Avusturya İmparatorunun huzuruna kabulü gibi performatif diplomasi pratikleri ve son olarak, Osmanlı elçisinin günlük masrafını karşılamak için ev sahibi hükümetin kendisine bağladığı tayinat ve elçinin konakladığı ikametgâhın temini olmak üzere muamelat. Çalışma göstermiştir ki Osmanlılar ve Avusturyalılar arasında 1606 yılında imzalanan Zitvatorok Anlaşması sonrasında iki taraf arasındaki diplomatik ilişkiler deneysel sayılabilecek şekilde yeniden oluşmaya başlamıştır. Her ne kadar diplomatik karşılaşmaların yer yer çekişmelere sahne olduğu doğruysa da, Recep Ağa’nın elçiliğinin gösterdiği üzere bu yeni pratikler bütününe mütekabiliyet kaygısı damgasını vurmuştur.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi OTAMtr_TR
dc.subjectHabsburglartr_TR
dc.subjectMütekabiliyettr_TR
dc.subjectOsmanlı-Avusturya İlişkileritr_TR
dc.titleAvusturya’da Osmanlı diplomasisi: Büyükelçi Recep Ağa’nın Viyana sefareti (1628-1629)tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.issue50tr_TR
dc.identifier.startpage81tr_TR
dc.identifier.endpage111tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1019-469X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record