sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Burcu
dc.date.accessioned2022-01-28T13:18:06Z
dc.date.available2022-01-28T13:18:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77407
dc.description.abstractBu çalışmada Osmanlı Devleti’nde cellatlık mesleği, bu mesleğin dâhil olduğu askerî düzen, Cellat Ocağı’na giden süreç ve bu ocağın işleyişi ile kaldırılışı anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra; farklı dönemlerde uygulanan ceza, işkence ve idam yöntemleri de ele alınmaktadır. Bu uygulamaların ardından gerçekleşen süreçten ve cellatların bu süreçteki rolünden de bahsedilmektedir. Ayrıca cellatların kullandıkları aletlere ve infazın gerçekleştiği yerlere de değinilmektedir. Kurumsallaşmasını Fatih devrinden itibaren gerçekleştirmiş olan bu kurumun tüm detaylarıyla araştırılıp ele alınması gerekliliği bizi bu konuda araştırma yapmaya sevk etti. Osmanlı Devleti’nde cellatların ve Cellat Ocağı’nın kurumsal yapısının başlı başına detaylı bir akademik çalışma halinde her yönüyle incelemesinin neden yapılmadığı kafalarda soru işareti olarak durmaktadır. Osmanlı tarihi kaynaklarında rastlanılan ceza ve işkence uygulamaları hakkındaki bilgilerin yetersizliği bunda önemli bir etkendir. Yaptıkları işten dolayı cellatlığın hoş karşılanmadığından hareketle onlar hakkında derli toplu bilgiye ulaşılamadığını da söylemek mümkündür. Bununla birlikte devletin cezalandırma yöntemleri arasında yaygın olarak kullandığı, üstelik kurumsal olarak da varlığı bilinen bu zümre hakkında araştırma boşluğu bulunmaktadır. Araştırma sırasında Osmanlı arşiv kaynakları, seyahatnameler, vakayinameler ve tetkik eserler incelenmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi OTAMtr_TR
dc.subjectOsmanlı Devletitr_TR
dc.subjectAskeri Teşkilattr_TR
dc.subjectCellattr_TR
dc.titleOsmanlı devleti’nde cellatlar ve cellat ocağıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalOTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.issue50tr_TR
dc.identifier.startpage55tr_TR
dc.identifier.endpage80tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.identifier.issn/e-issn1019-469X
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record