Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Barışcan
dc.date.accessioned2022-01-26T11:46:28Z
dc.date.available2022-01-26T11:46:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.2tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77277
dc.description.abstractBu çalışmanı temel amacı, taşıyıcı madde kavrayışının Aristoteles'ten Bruno'ya dek nasıl bir yol izlemiş olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilkin, Aristoteles'in ontolojisinde madde ve nous'un nasıl ele alındığı açığa çıkartılacaktır. Bunun ardından, Plotinos'un madde ve nous'u ne bakımdan Aristoteles'in çizdiği çerçevenin dışına çıkacak şekilde yorumladığından ve bu yorumun da, Ortaçağ'a, maddeyi tümüyle negatif ve nous'u ise yüce bir unsur olarak değerlendirme mirasını nasıl bırakmış olduğundan bahsedilecektir. İbn Sînâ ise, kendinde barınan Yeni Platoncu öğeler dolayısıyla, kendi özgün madde kavrayışını bütünlüklü bir anlatıya dönüştürerek geleneğin kabuğunu parçalayamamış olan, fakat Aristotelesçi pozitif madde kavrayışının tekrar doğmasını sağlayarak, Bruno'ya doğru ilerleyen maddeci hattı genişleten bir figür olarak değerlendirilecektir. Daha sonra ise, Aquinas, Plotinos'un yarattığı geleneğe bağlı kalarak ilerleyen, nous'u öte dünya tiniyle özdeşleştirmeyi deneyen dizgesiyle de, İbn Sînâ'yla birlikte yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlamış olan maddeci hattı bastıran bir figür olarak ele alınacaktır. Son olarak da, Bruno'nun ve onun kendine özgü madde kavrayışı temelinde yükselen evrenin sonsuzluğu fikrinin, nasıl olup da geleneğin ablukasını parçalayarak düşünceyi euporia'ya ulaştırmayı başarmış olan bir Yeni olarak belirebildiği ortaya konulacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33171/dtcfjournal.2020.60.2.2tr_TR
dc.subjectAristotelestr_TR
dc.subjectPlotinostr_TR
dc.subjectİbn Sînâtr_TR
dc.subjectAquinastr_TR
dc.subjectBrunotr_TR
dc.subjectMaddetr_TR
dc.titleBruno'yla birlikte doğan yeni madde kavrayışının ardındaki aristotelesçi devler savaşı: İbn Sînâ'yla birlikte yükselen maddenin sesinin aquinas'ın tâbi olduğu gelenek tarafından bastırılışıtr_TR
dc.title.alternativeArıstotelıan battle of gıants behınd new matter concept emergıng wıth bruno: suppressıon of the voıce of matter born wıth avıcenna by the tradıtıon followed by aquınastr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume60tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record