sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBağış, Yıldırım Hakan
dc.date.accessioned2022-01-21T07:11:17Z
dc.date.available2022-01-21T07:11:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77176
dc.description.abstractAmaç: Bu in vitro çalışmada altı farklı ağız gargarasının Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Lactobacillus casei, Staphylococus aureus üzerine antibakteriyel etkileri Agar Difüzyon Testi ile incelendi. Gereç ve Yöntem: Farklı özellikteki ağız gargaralarının antibakteriyel etkilerini incelemek için agar plakalarının üzerine 5 mm genişliğinde 7 yuva açıldı. Her bir ağız gargarası bu yuvalara yerleştirildi ve bir tanesi kontrol grubu olarak boş bırakıldı. 24 saat sonra test edilen mikroorganizmalara karşı oluşan inhibisyon alanları ölçülerek değerlendirmeler yapıldı. Sonuçların istatistiksel analizi için Kruskal Wallis and Mann Whitney U Testi kullanıldı. Bulgular: Test edilen ağız gargaralarının 5 farklı mikro-organizma üzerine antibakteriyel etkilerinin olduğu görüldü (P<0.05). Oluşturdukları inhibisyon zon kalınlıkları yönüyle en etkili olan preparatın altı numaralı preparat olduğu sonucuna varıldı. (P<0.05). Sonuç: Çalışmamızda kullanılan preparatların anti bakteriyel özelliğe sahip oldukları in-vitro koşullarda gösterilmiş olsa da, klinik etkinliğin sağlanmasında ağız içi koşullar önemli rol oynar.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesitr_TR
dc.subjectAntibakteriyel etkitr_TR
dc.subjectE. faecalistr_TR
dc.subjectağız gargarasıtr_TR
dc.titleFarklı ağız gargalarının antibakteriyel etkilerinin in-vitro olarak incelenmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentDiş Hekimliğitr_TR
dc.identifier.volume46tr_TR
dc.identifier.issue01tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.contributor.facultyDiş Hekimliği Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record