sherpa/romeo

Toplam kayıt 8, listelenen: 1-8

  • Sigara içmenin kompozit rezinlerin renk stabiliteleri üzerine etkileri 

   Gökay, Osman (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Amaç: Kompozit rezinler en fazla kullanılan estetik restoratif dolgu materyalleridir. Fakat, intra oral çevrede iç ve dış kaynaklı çeşitli nedenler ile renk değişimleri göstermektedirler. Sigara diş kaynaklı boyanmalarda ...
  • Mandibuler asimetri dağılımının değerlendirilmesi 

   Özdiler, F. Erhan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı Ankara'daki hastalarda mandibuler asimetrinin prevalansının saptanması ve asimetri varlığının hastalarda orta hat sapmaları ve/ve ya yer darlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Gereç-Yöntem: ...
  • Farklı ağız gargalarının antibakteriyel etkilerinin in-vitro olarak incelenmesi 

   Bağış, Yıldırım Hakan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Amaç: Bu in vitro çalışmada altı farklı ağız gargarasının Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, Lactobacillus casei, Staphylococus aureus üzerine antibakteriyel etkileri Agar Difüzyon Testi ile ...
  • Açık kapanış tedavisinde modifiye hızlı molar intrüzyon aygıtının kullanımı: vaka raporu 

   Rübendiz, Meliha (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Bu vaka sunumunda büyüme gelişimi devam eden açık kapanışlı olguda Modifiye Rapid Molar Intruder (MRMI) aygıtı ile posterior bölgede intruzyon etkisiyle elde edilen değişikliklerin incelenmesini amaçlanmaktadır. Bu ...
  • Endodonti hastalarında tedavi öncesi durumluk kaygı: kök kanal tedavisi bağlamında bir değerlendirme 

   Özdiler, F. Erhan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir diş sağlığı merkezine kök kanal tedavisi için başvuran hastalarda, tedavi öncesi durumluk kaygı düzeyini ve bunu etkileyen bazı sosyo-demografik değişkenleri belirleyerek, kaygıyı gidermek ...
  • Malpraktis: bir açık kapanış vakasında yapılmış hatalı uygulama nedeniyle 

   Küçükkurt, Sercan (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Hatalı Hekim Uygulaması (Malpraktis) terimi tıp biliminin her dalında; tıbbi bakımın her evresinde ortaya çıkan tıbbi kusur ve hatalara verilen ortak isimdir (1). Ülkemizde 2005 yılında çıkarılan kanun sonucu hasta haklarının ...
  • Ortognatik cerrahi tedavide önce cerrahi (öc) yaklaşımı 

   Akkaya, Sevil (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Son zamanlarda, öncelikli kaygıları estetik ve sınırlı zamanı olan ortognatik cerrahi hastalarının sayısı artmıştır. Geleneksel ortognatik cerrahi tedavilerinde genelde cerrahi öncesi ortodontik tedavi uzun sürmekle beraber ...
  • Gülümseme estetiği 

   Toygar Memikoğlu, Tülin Ufuk (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2019)
   Gülümseme estetiğini değerlendirmek amacıyla standart bir analiz bulunmamaktadır. Gülümsemenin değerlendirilmesinde estetik algı önem taşımaktadır. Bu derlemenin amacı gülüşü etkileyen parametreleri, gülüşün iyileştirilmesi ...