sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorDalkılıç, Leyla Çiğdem
dc.date.accessioned2022-01-12T12:04:40Z
dc.date.available2022-01-12T12:04:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.6tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77060
dc.description.abstractRus dilinde zaman kategorisi konuşma anı ile eş zamanlı olarak şekillenmiştir. Buna göre eylemler geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman kavramları çerçevesinde anlam kazanmış ve bu anlamsal özellik çerçevesinde morfolojik yapılara sahip olmuştur. Ancak, konuşma anının çıkış noktası olmadığı ve dilde geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana işaret eden zaman dilimleri gibi ayırıcı morfolojik bir yapıya sahip olmayan geniş zaman anlamı şimdiki ve gelecek zaman yapıları ile olmak üzere iki türlü dilde ifade bulabilmektedir. Hareketi geniş bir zaman dilimi çerçevesinde ortaya koyan eylemler anlamlarına göre hem bitmişlik hem de bitmemişlik görünüşlü fiiller ile ifade edilebilmektedir. Bu açıdan, Rus dilinde mutlak zaman ve göreceli zaman kavramlarının, diğer bir deyişle, gerçek hayatta veya gerçek hayat dışında yaşanan zamanın, dilde ne şekilde var olduğu ve morfolojik olarak hangi sembollerle ifade edildiği veya herhangi bir belirgin ve ayırıcı bir morfolojik yapıya sahip olmadan dilde nasıl ortaya çıktığı, konuşmacının dış dünya algısını kavrayabilmek açısından önemlidir. Bu çalışmada Rus dilinin zaman kategorisinin oluşumunda kendi içerisinde çeşitli iç anlamlara sahip olan görünüş kategorisinin zaman anlamlarının oluşumu üzerindeki etkileri incelenmektedir. Zaman ve görünüş kategorileri arasındaki bağı ortaya koyarken bu bağın zamansal anlamlar üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve kişinin zaman kavramının oluşumundaki öznel dünya görüşünü anlamaya çalışmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.6tr_TR
dc.subjectRusçatr_TR
dc.subjectZaman Kategorisitr_TR
dc.subjectGörünüş Kategorisitr_TR
dc.subjectBitmişlik ve Bitmemişlik Görünüşlü Fiillertr_TR
dc.titleRus dilinde zaman anlamlarının oluşumunda görünüş kategorisinin etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe affect of aspect category on formatıon of tıme Meanıngs ın russıan languagetr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentRus Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.identifier.volume58tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.contributor.facultyDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record