Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYüce, Neşe Munise
dc.date.accessioned2022-01-12T11:59:35Z
dc.date.available2022-01-12T11:59:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.5tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77059
dc.description.abstractBaba- oğul ilişkisi insan yaşamının en önemli ve belki de en zor ilişkisidir. Genelde babalar gerçekleştiremedikleri arzularını oğulları aracılığıyla yaşamak ister, bir anlamda oğullarını özel projeleri gibi görürler. Oğullarsa çoğu zaman, üzerlerinde kurulan veya kurulmak istenen otoriteye belli bir yaşa geldiklerinde karşı çıkarak, babalarının arzularından çok kendi arzu ve hayallerini gerçekleştirecekleri bir yaşam seçerler. Olaylar böyle gelişince de baba ve oğul arasında bir çatışma çıkması çoğu zaman kaçınılmaz olur. S. Freud, baba-oğul mücadelesinin tek sebebi olarak “ödipus kompleksini gösterir. S. Freud, “Totem ve Tabu” adlı kitabında bu mücadeleden söz eder ve baba-oğul mücadelesinin bilinçaltı dürtülerle geliştiğini öne sürer. Freud, baba-oğul mücadelesinin temelinde ödipal bir çatışma görür. Bu psikolojik motifin, bir başka deyişle, insanlığın varoluşundan bu yana devam eden bu sancılı motifin yani baba-oğul ilişkisinin edebiyatın en başat motiflerinden biri olduğu aşikârdır. Disiplinler arası bir düşünceyle yapılacak olan bu çalışmada biri Türk diğeri Polonyalı, ama dünya ölçeğinde ün kazanmış iki yazarın (Orhan Pamuk'un “Kırmızı Saçlı Kadın” ve Witold Gombrowicz'in “Trans- Atlantik”) romanlarında “babayı ve oğlu öldürme” arketipine değinilecektir. Yapılan çalışmada, bu “öldürme arzusu”nu” Erich Fromm'un ödipus kompleksine yaklaşımıyla, yani bu çatışmayı ataerkil bir toplumda oğulun baba otoritesine isyanının sembolü olarak ele almak amaçlanmaktadır. Polonya toplumu ve Türk toplumunun erkek otoritesine dayanan örgütlenme düzenini karşılaştırmak amacıyla yapılacak olan bu çalışmada, iki toplum arasında bu bağlamdaki ciddi benzerlikler ele alınan iki roman ölçeğinde gösterilmeye ve her iki romanın da “oğullarına değer vermeyen” toplumlar için bir meydan okuma olduğu kanıtlanmaya çalışılacaktır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.5tr_TR
dc.subjectAtaerkil Toplumtr_TR
dc.subjectÖdipus Kompleksitr_TR
dc.subjectBaba Cinayetitr_TR
dc.subjectOğul Cinayetitr_TR
dc.titleBaba-oğul-otorite üçgeninde “kırmızı saçlı kadın” ve “trans-atlantik”tr_TR
dc.title.alternativethe red haıred woman” and “trans-atlantıc” wıthın the Father, son, and authorıty trıangletr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentBatı Dilleri ve Edebiyatıtr_TR
dc.identifier.volume58tr_TR
dc.identifier.issue02tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.contributor.facultyDil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record