Flag Counter

Now showing items 1-20 of 32

  • 70'li Polonyalı yazarlarda popülizmin ve pop kültürün etkisiyle gelişen pop fraksiyon üzerine 

   Mıkolajczyk, Dorota Anna (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   1989 yılında komünist rejimin son bulmasının ardından Polonya demokrasiyle birlikte kurulan yeni bir düzeni kabullenerek yeni bir döneme girmiştir. Polonya'nın yeni düzeninde ortaya çıkan yepyeni özgürlükler “popülizmin” ...
  • Baba-oğul-otorite üçgeninde “kırmızı saçlı kadın” ve “trans-atlantik” 

   Yüce, Neşe Munise (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Baba- oğul ilişkisi insan yaşamının en önemli ve belki de en zor ilişkisidir. Genelde babalar gerçekleştiremedikleri arzularını oğulları aracılığıyla yaşamak ister, bir anlamda oğullarını özel projeleri gibi görürler. ...
  • Beckett'in not I oyununda dilin tersyüz edilmesi 

   Nebioğlu, Rahime Çokay (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Beckett'in tiyatro oyunları dilin ve öznelliğin sınırlarını, dil ve öznenin içten yıkımını gerçekleştirene değin zorlar. Bu sınırların zorlanıp esnetilmesi, aslında bir bakıma bu sınırlar içerisinde ve bu sınırlar sayesinde ...
  • Bilince duyulan güven ve ahlâksal önyargılar arasındaki etkileşimlere yönelik bir sorgulama: herkes kendi için yaşar ve tanrı herkese karşıdır 

   Çağlıyan, Çağdaş Emrah (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   İnsanların soyutlama ve kavram yaratma yetisi, onların günden güne yalnızca kendi yaratımları olan bu kavramlarla kuşatılmasını getirmiş, kendi bilinçlerinin sarsılmazlığına yönelik inancını pekiştirmiştir. Böylece, olasıdır ...
  • Çiviyazılı belgelere göre Tiliura kenti'nin konumu (II) 

   Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   II.Muršili döneminde yeniden yerleşime açılan ve özellikle III.Hattušili ile önemli bir kent görünümü kazandırılan Tiliura, bir dönem Hatti-Kaška memleketlerinin ortak uç noktasında ve Azzi-Hayaša'ya geçiş güzergahındadır. ...
  • Dijitalleştirilen kültürel mirasa açık erişim: türkiye için bir model önerisi 

   Yılmaz, Bülent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Küreselleşmenin etkisiyle homojenleşen kültürel değerler, ulusları yerel kültürlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakmıştır. Kültür varlıklarının korunmasına ve ait olduğu toplumla birlikte tanınmasına ilişkin ...
  • Bir dis/ütopya olarak pozitivizm karşısında farklı bilimsel yaklaşımlar 

   Çelik, Ezgi Ece (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Toplumsal gelişmenin ancak bilimsel gelişmeyle sağlanabileceği savına ve çizgisel ilerleme fikrine dayanan pozitivizm, Auguste Comte tarafından Baconcı bilim ütopyası misali putlardan kurtarıcı bir bilim hareketi olarak ...
  • Gazete köşe yazılarında 'demokrasi' kavramına ilişkin metaforlar: derlem temelli bir eleştirel metafor çözümlemesi 

   Baş, Melike (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bu çalışma, bilişsel dilbilim çerçevesi içerisinde 'demokrasi' kavramına ilişkin metaforik kavramsallaşmaları tespit etmeyi ve bu kavrama ait kültürel-bilişsel bir model önerisinde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın veri ...
  • Haset ve kıskançlığın tanımlanması ve klinik görünümü 

   Tuna, Ezgi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Haset ve kıskançlık, birbirinden önemli noktalarda ayrışan; fakat günlük hayatta sıkça birbiriyle karıştırılan karmaşık duygulardır. Haset, bir başkasının sahip olduğu ve bizde olmayan bir şey ya da özellik karşısında ...
  • I.Ulusal mimarlık döneminin ankara’da bir temsilcisi: harita umum müdürlüğü binası 

   Sunay, Serkan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Türkiye Cumhuriyetinin harita üretme ihtiyacına yönelik inşa edilmiş ve aynı zamanda bir okul vazifesi görmüş “Harita Umum Müdürlüğü” binası, halen sahip olduğu sanatsal ve mimari vasıflarıyla I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin ...
  • İstanbul öğretmenlerinin bursa seyahati ve Mustafa Kemal Paşa'nın başöğretmenliğe geçiş konuşması 

   Özcan, Halil (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz sonrası bir yandan kazanılan zaferi kalıcı hâle getirebilmek için çareler ararken, bir yandan da hiçbir gecikmeye fırsat vermeden ve zaferin rehavetine kapılmadan geleceğin inşası savaşımına ...
  • İstanbul’daki halk kütüphanelerinde okul öncesi dönem çocukları 

   Yıldız, Asiye Kakırman (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de okul öncesi eğitim konusu özellikle 2000'li yıllarda önemli gündem konuları arasında yer almış; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ...
  • İstemli ve istemsiz otobiyografik anılara ulaşmada doğrudan ve üretici geri çağırmanın rolü 

   Ersoy, Pınar Kurdoğlu (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Otobiyografik anılara ulaşmada, doğrudan (direct) ve üretici (generative) geri çağırma olarak bilinen iki farklı mekanizma işlemektedir. Günümüze dek yapılan çalışmalarda, bu iki geri çağırma mekanızmasının neden olduğu ...
  • James J. Gibson’ın görsel algı kuramının bedenlenmiş biliş kavramı bağlamında bir tartışması 

   Kadıhasanoğlu, Didem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bu makalede, James J. Gibson'ın görsel algı kuramının bedenlenmiş biliş kavramı bağlamında bir tartışması sunulmaktadır. Gibson'ın görsel algı kuramı, ilk olarak, Clark (348) tarafından öne sürülen basit bedenleme ve radikal ...
  • Karain mağarası tayacian alet endüstrisi tekno-tipolojisi 

   Aydın, Yavuz (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Çalışmamız kapsamında Karain Mağarası'nın Alt Paleolitik seviyelerinden bulunmuş olan toplam 261 adet yontmataş aletin tekno-tipolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan çalışmalara göre yontmataş alet topluluğunun ...
  • Kaynak belleği: derleme çalışması 

   Tanyaş, Hilal (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bellek kayıtları bir anıyı kimden, nasıl, nerede ve ne zaman edindiğimiz gibi çok çeşitli bilgi içerir. Kaynak izleme, edindiğimiz bu bellek kayıtlarının kökenlerine atfedildiği bir bilişsel süreçtir. Bu izleme mekanizması ...
  • “Kesinliğin genel merkezi”ne doğru deneyimsel bir üst-seyahat: Giorgio Manganelli'nin Hindistanı 

   Bedin, Cristiano (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bu çalışma Giorgio Manganelli'nin “Esperimento con l'India” (Hindistan'la Deney) adlı seyahat kitabını incelemeye hedeenmektedir. Özellikle bu eserin neden bir üst-seyahat ve başka bir deyişle, seyyahın var olan edebi, ...
  • Kula’da bulunan bir grup karamanlıca mezar taşı üzerine tespitler 

   Bozer, Rüstem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Ege bölgesinde Karamanlıca yazılı örnekler, şimdiki bilgilerimizle ilk kez Kula'da tespit edilmiştir. Bazı evlerin kitabelerindeki kısıtlı yazılardan başka bolca yazı mezar taşlarında yer alır. Bugün Kula Belediyesi deposunda ...
  • Malta dili üzerine tarihsel bir bakış 

   Kurtulmuş, Gamze Yücetürk (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Malta, küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen, bulunduğu konum sebebiyle çok çeşitli milletlerin izlerinin görüldüğü önemli bir tarihe ve sürekli yenilenen, biçim değiştiren bir dile sahiptir. Arapçanın bir lehçesi olan bu ...
  • Modern teodise denemelerinin olanağı üzerine 

   Molacı, Melike (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Kötülük problemi ya da teodise, düşünce tarihi kadar kadim bir sorun olarak Antik çağlardan günümüze değin çeşitli biçimler altında varlığını sürdürmektedir. Teistik içerimlerinin yanı sıra düşünce tarihinin her döneminde ...