sherpa/romeo

Now showing items 1-11 of 11

  • 70'li Polonyalı yazarlarda popülizmin ve pop kültürün etkisiyle gelişen pop fraksiyon üzerine 

   Mıkolajczyk, Dorota Anna (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   1989 yılında komünist rejimin son bulmasının ardından Polonya demokrasiyle birlikte kurulan yeni bir düzeni kabullenerek yeni bir döneme girmiştir. Polonya'nın yeni düzeninde ortaya çıkan yepyeni özgürlükler “popülizmin” ...
  • Baba-oğul-otorite üçgeninde “kırmızı saçlı kadın” ve “trans-atlantik” 

   Yüce, Neşe Munise (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Baba- oğul ilişkisi insan yaşamının en önemli ve belki de en zor ilişkisidir. Genelde babalar gerçekleştiremedikleri arzularını oğulları aracılığıyla yaşamak ister, bir anlamda oğullarını özel projeleri gibi görürler. ...
  • Çiviyazılı belgelere göre Tiliura kenti'nin konumu (II) 

   Bozgun, Şafak (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   II.Muršili döneminde yeniden yerleşime açılan ve özellikle III.Hattušili ile önemli bir kent görünümü kazandırılan Tiliura, bir dönem Hatti-Kaška memleketlerinin ortak uç noktasında ve Azzi-Hayaša'ya geçiş güzergahındadır. ...
  • I.Ulusal mimarlık döneminin ankara’da bir temsilcisi: harita umum müdürlüğü binası 

   Sunay, Serkan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Türkiye Cumhuriyetinin harita üretme ihtiyacına yönelik inşa edilmiş ve aynı zamanda bir okul vazifesi görmüş “Harita Umum Müdürlüğü” binası, halen sahip olduğu sanatsal ve mimari vasıflarıyla I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nin ...
  • Karain mağarası tayacian alet endüstrisi tekno-tipolojisi 

   Aydın, Yavuz (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Çalışmamız kapsamında Karain Mağarası'nın Alt Paleolitik seviyelerinden bulunmuş olan toplam 261 adet yontmataş aletin tekno-tipolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan çalışmalara göre yontmataş alet topluluğunun ...
  • Kula’da bulunan bir grup karamanlıca mezar taşı üzerine tespitler 

   Bozer, Rüstem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Ege bölgesinde Karamanlıca yazılı örnekler, şimdiki bilgilerimizle ilk kez Kula'da tespit edilmiştir. Bazı evlerin kitabelerindeki kısıtlı yazılardan başka bolca yazı mezar taşlarında yer alır. Bugün Kula Belediyesi deposunda ...
  • Rus dilinde zaman anlamlarının oluşumunda görünüş kategorisinin etkisi 

   Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Rus dilinde zaman kategorisi konuşma anı ile eş zamanlı olarak şekillenmiştir. Buna göre eylemler geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman kavramları çerçevesinde anlam kazanmış ve bu anlamsal özellik çerçevesinde morfolojik ...
  • Rusça ve türkçedeki zarf-fiil yapılarındaki anlamsal özellikler ve zaman kavramı 

   Dalkılıç, Leyla Çiğdem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Türkçede zarf-fiiller cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen, fiilden bazı eklerle oluşturulan, şahıs ve zaman belirtmeyen zarf görevindeki kelimelerdir. Rusçada zarf-fiiller ise, şahıs, zaman ve kip ...
  • Sergey Dovlatov'un eserleri çerçevesinde rusçada örtmeceler 

   Şahin, Zulfiya (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Toplumun dünya anlayışını ve kültürel değerlerini yansıtan bir olgu olarak dil sürekli gelişmekte ve yetkinleşmektedir. Dil gelişiminin her aşaması farklıdır ve bu aşamalar kendine özgü karakteristik özellikler barındırmaktadır. ...
  • Türkiye'de bilgi yoğun iş hizmetlerinin (BYİH) bölgesel uzmanlaşma örüntüsü 

   Yılmaz, Mutlu (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bilgi Yoğun İş Hizmetleri (BYİH), ekonomik kalkınma ve yenilikçiliğinin önemli itici gücü olarak algılanmaktadır. BYİH genel olarak, ekonomik güç, bilgi üretimi ve bilgi transferi ile ilgili olarak bölgesel ve ulusal ölçekte ...
  • Urdu roman sanatında ıslahatçı yaklaşımların izdüşümleri 

   Kişmir, Aykut (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Urdu edebiyatında, reform denince akla ilk olarak Sir Seyyid Ahmed Han'ın bir eğitim kurumu olarak açılmasını ön gördüğü Aligarh Kolej bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler gelmektedir. Sosyokültürel ve siyasi yönden, ...