sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorPatacı, Özlem Oral
dc.date.accessioned2022-01-10T12:07:37Z
dc.date.available2022-01-10T12:07:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.37tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/77031
dc.description.abstractArdahan’daki tarihi camilerle ilgili yaptığımız araştırmalar sırasında Çıldır ilçesi Suhara Köyü (Yakınsu Köyü)’nde yer alan tarihi camiye ait, Osmanlı dönemi ve Çarlık Rusya idaresindeki döneme tarihlenen Osmanlıca belgelere ulaşılmıştır. Bugüne kadar yayımlanmamış olan bu belgeler, yapının geçmişi, inşa süreçleri gibi konulara ışık tutarak sanat tarihi araştırmalarını doğrudan ilgilendirmektedir. Nitekim Osmanlı arşiv belgelerinde Kanberzade Camii adıyla kayıtlı olan söz konusu cami bu adı, Çıldır’da Kanberzadeler olarak tanınmış aileden almaktadır. Diğer taraftan bu belgeler bir dönem Osmanlı’nın eyaleti konumundaki Çıldır’ın idari yapısı, nüfusu, toplumsal yapısı ve ortak sosyal yaşamı hakkında sağladığı ipuçlarıyla da kıymetli tarihi belge niteliğindedirler. Bu makalede söz konusu belgelerin transliterasyonu yapılarak yayımlanmakta, içerikleri hakkında bilgi verilmekte, bu belgelerin Anadolu’daki bir kasaba camiinin tarihine ışık tutması bağlamında taşıdığı öneme dikkat çekilmektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.37tr_TR
dc.subjectArdahantr_TR
dc.subjectÇıldırtr_TR
dc.subjectSuhara Köyü Camiitr_TR
dc.subjectSanat Tarihitr_TR
dc.titleArdahan’ın Çıldır ilçesindeki Suhara Köyü Camii’ne ait arşiv belgeleritr_TR
dc.title.alternativeArchıval documents relatıng to Suhara wıllage Mosque ın Çıldır dıstrıct of Ardahantr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume58tr_TR
dc.identifier.issue01tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record