sherpa/romeo

Now showing items 1-20 of 54

  • Buddhist kültürün acanta mağaralarındaki izleri: Vihāralar 

   Kayalı, Yalçın (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Hint'e ait oldukça kıymetli izleri içerisinde barındıran Acanta Mağaraları, kadim Hint tarihi ve kültürü açısından önemli bir yere sahiptir. Acanta mağaraları yapılış tarihleri ve biçimsel özellikleri bakımından iki gruba ...
  • Tarih'te horasan'ın yeri (islâmiyet dönemi) 

   Soofizadeh, Abdolvahid (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Horasan, tarihte ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Geniş bir coğrafyaya sahip olan büyük Horasan'ın, Ceyhun bölgesinden başlayan, Rey civarına kadar süren, İran'ın diğer yerlerine göre farklılıklar ve değişikler ...
  • Xiaolu guo'nun “Village of Stone” ve Dacia Maraini'nin “The Silent Duchess” adlı romanlarında yalnızlık, şiddet ve yeniden doğuş 

   Martinez-Caro, Dürrin Alpakın (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   The Village of Stone and The Silent Duchess are contemporary novels which depict clearly the oppression on women in the male-dominated society both in the 18th century and in our times. Both heroines have a similar experience ...
  • 1913 Tarihli İdare-i Hususiye-i Vilâyât Talimâtnâmesine Göre Vilâyet Bütçelerinin Yasalaşması 

   Torun, Sadık Fatih (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Tanzimat Fermanın ilânı mali ve idari merkeziyetçi politikaları temel alan bir yönetim anlayışını beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda merkezi yönetimde maliye nezaretinin kurulması, taşrada ise iltizam usulünün kaldırılarak ...
  • Çanakkale ilinde paleolitik dönem insan izleri 

   Özer, İsmail (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   İnsan türlerinin ilk kez Afrika kıtasında ortaya çıkmış olduğu ve oradan Dünyanın diğer bölgelerine yayıldığı bugünkü bilgiler ışığında kabul edilmektedir. İnsan türlerinin bu yayılımlar sırasında hangi rotaları izledikleri ...
  • Operada Cinayet: “Cavalleria Rusticana” ve “I Pagliacci” 

   Ayyıldız, Bülent (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Pietro Mascagni’nin “Cavalleria Rusticana” ve Ruggero Leoncavallo’nun “I Pagliacci” adlı operaları İtalyan Risorgimento döneminin en önemli eserlerindendir. İtalyan Birliği’nin sağlanmasının ardından ortaya çıkan toplumsal, ...
  • Challengıng anthropocentrısm: sakı's use of anımısm ın hıs “srednı vashtar 

   Balcı, Adem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Çok eski zamanlara dayanan yakın ilişkilerine rağmen, insanmerkezci yaklaşımın bir sonucu olarak insanlar her zaman hayvanları ötekileştirmiş ve kendi menfaatleri uğruna kullanmıştır. İnsan anlamına gelen Yunanca kelime ...
  • Giuseppe Parini’nin Il Giorno adlı yapıtında yer alan toplumsal ve ahlâki ögeler 

   Yücesan, Barış (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Giuseppe Parini XVIII. yüzyılı İtalyan Aydınlanma döneminin önde gelen ozanlarından biridir. Yaşamı boyunca pek çok yapıt kaleme alan ozanın en tanınmış yapıtı Il Giorno’dur. Yapıt dört ana bölümden oluşmaktadır ve tüm bir ...
  • Bir başkahramanın şiirler arası yolculuğu: Zbigniew Herbert ve “Bay Cogito” 

   Atak, Nevra Vardal (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   1974 yılında yayımlanan “Bay Cogito” şiir kitabı, yirminci yüzyıl Polonya şiirinin en önemli isimleri arasında yer alan Zbigniew Herbert'in şiir sanatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Aynı isimle ortaya çıkan ...
  • 'Biz de, kendi çapımızda avrupayız': küreselleşme ışığında Davıd Greıg'in avrupa adlı oyunu 

   Güvenç, Sıla Şenlen (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Çağımızın en önemli ve tartışmalı konularından biri şüphesiz küreselleşmedir. Çok karmaşık bir kavram olan ‘küreselleşme’nin ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve ideolojik etkileri –başta çevre, kültür, siyasi sistemler, ...
  • 1926 tarihli medenî kanun’un kabulünden sonra çokeşli ailelerde görülen bazı hukukî problemler (Rize örneği) 

   Arıkan, Mustafa (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   1926 yılında yürürlüğe giren Türk Medenî Kanunu, Türk hukuk tarihinde çok büyük bir değişimi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar tamamen şer’î hukuka dayanan Türk medenî hukuku, artık laik bir hüviyete bürünmüştür. Bu durum, ...
  • A psychologıcal autopsy of hester Swane ın Marına Carr's by the bog of cats... 

   Özbey, Kübra Vural (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Marina Carr (1964- ), a prominent contemporary Irish playwright, draws attention by pointing out the different experiences of women in her plays. Her Midlands trilogy, namely The Mai (1994), Portia Coughlan (1996) and By ...
  • A deleuzean approach to contemporary Fıctıon: some questıons 

   Antakyalıoğlu, Zekiye (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Deleuze edebi eserlere, özellikle romanlara kavramsal olarak yaklaşır. Onun için gerçek edebiyat olma ölçütü, bir eserin metinselliğiyle veya tarihselliğiyle değil onun canlılığı, yaşamsal anlamıyla ilişkilidir. Ona göre ...
  • Üniversite öğrencilerinde dijital / e-kitap okuma kültürü: selçuk üniversitesi örneği 

   Odabaş, Hüseyin (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bilişim teknolojileri, bireysel ve toplumsal düzlemde pek çok olgunun değişmesine etki etmiştir. Okuma, yaşanan bu süreçten etkilenen olgulardan biridir. İnsanoğlu yazıyı bin yıllar boyunca okuyan ve okunan arasında aracı ...
  • Aimé Césaire'in gözünden kongo'nun bağımsızlık mücadelesi ve patrice lumumba: une saison au congo 

   Ayyıldız, Ece Yassıtepe (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   XIX. yüzyılın sonlarında Afrika'ya yapılan keşifler sonucunda Afrika sömürgecilerin yeni uğrak noktası olur. Bu dönemde Belçika Kralı II. Léopold Afrika'nın ortasında yer alan Kongo'yu sömürgeleştirmeye başlar. Daha sonra ...
  • Tanıma belleğinde madde ve bağlam modelleri hakkında bir karşılaştırma 

   Aytaç, Sinem (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Madde modellerine (BEG; Shiffrin ve Steyvers 145-166) göre, tanıma belleğinde başarıyı etkileyen birinci faktör, bellekte yer alan diğer uyarıcıların izleridir. Bu nedenle, BEG modeli çalışma listesindeki uyarıcı sayısının ...
  • Sergey Dovlatov’un eserlerinde retorik figürler 

   Şahin, Zulfiya (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Sergey Dovlatov’un nesri üçüncü dalga Rus Göç Edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yoğun bir ilgi ve büyük bir beğeni odağı olan yazarın özgün edebi biçemi, hayal ve gerçeğin iç içe geçtiği üslubu, eserlerini ...
  • Filatelik materyalin nitelenmesi 

   Anameriç, Hakan (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Kitapdışı materyallerin bir parçası olan filatelik materyaller, bir bilgi kaynağı olarak üstüne akademik çalışmalar yapılan kütüphane/bilgi merkezi dermelerinin bir malzemesidir. Bu özellikleri nedeniyle, geleneksel bilgi ...
  • Platon felsefesinde kötülük problemi 

   Öktem, Ülker (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Bilindiği üzere, felsefede problemler, felsefenin yapısı gereği, ezeli ve ebedi olup, çözüm şekillerinden daha önemlidir. Bu problemlerden birisi de, kötülük problemidir. Bu makalede, felsefe tarihinde ilk kez büyük Antik ...
  • Açık devlet ve açık devlet uygulamaları: Türkiye’de kamu kurumlarına yönelik bir değerlendirme 

   Eroğlu, Şahika (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2018)
   Devlet verilerinin açık formatlarda açık platformlar aracılığı ile yayınlanması, söz konusu verilerin kullanılması/yeniden kullanılması ve bu bağlamda ekonomik, sosyal ve politik kazanımların elde edilmesi literatürde “Açık ...