sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorBal, Erdal
dc.date.accessioned2021-12-02T12:56:08Z
dc.date.available2021-12-02T12:56:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.735575tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76638
dc.description.abstractBu araştırmada, Yaşam Bilimleri Fakültesinde bulunan Egzersiz ve Spor Bölümü ile Psikoloji Bölümü öğrencilerinin yaşam ve diyet kaliteleri arasında bir ilişki olup, olmadığı ve bu ilişkinin öğrencinin okuduğu bölümle alakası araştırılmıştır. Aynı zamanda, fakültedeki farklı bölümlerde okuyan yeme alışkanlıkları ve yaşam kalitesi arasında fark olup olmadığını incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi, 100 Psikoloji Bölümü öğrencileri ve 85 Egzersiz ve Spor Bölümü öğrencileri olmak üzere toplam 185 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların %54,1'i Psikoloji, %45,9'u Egzersiz ve Spor Bölümü öğrencisidir. Örneklem grubunu oluşturan öğrenciler Kişisel Bilgi Formu, SF-36 ölçeği ve 24 saatlik besin tüketim kaydı doldurmuştur. SF-36 ölçeği alt boyutları, diyet kalitesi ve BKİ (Beden Kitle indeksi) arasındaki ilişkiler SPSS (IBM, Inc.) programı ile korelasyon analizi yapılarak incelenmiştir. Tüm grup için BKİ ve diyet kalitesi ortalamaları sırası ile 21.81±2,82 kg/m² ve 64.53±14.76'dır. SF-36 alt ölçeklerinin ortalamaları 51.75±43.61 ve 87.95±16,94 olarak bulunmuştur. Psikoloji Bölümü öğrencilerinin fiziksel fonksiyon puan ortalamaları “86.17 ±16,13” değerindeyken, Egzersiz ve Spor bölümü öğrencilerinde ise puan ortalamaları “90.06±17.72” değerine ulaşılmış olup, Egzersiz ve Spor Bölümü öğrencilerinin lehine istatiksel olarak anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0.05). Bölümler arasında Vitalite, sosyal fonksiyon, mental sağlık, fiziksel rol güçlüğü ve vücut ağrısı puanlarında herhangi bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.735575tr_TR
dc.subjectYaşam Kalitesitr_TR
dc.subjectBKİtr_TR
dc.subjectDiyettr_TR
dc.titleYaşam bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam kalitesi ve diyet kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue03tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record