Flag Counter

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Kadir
dc.date.accessioned2021-12-02T12:48:48Z
dc.date.available2021-12-02T12:48:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.736068tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76637
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Kristiansen, Halvari ve Roberts (2012) tarafından; futbolda antrenör ve sporcu arasındaki stres kaynakları ile medyanın oluşturduğu stres kaynaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen “Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Ölçeği (FASSKÖ) ve Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeğinin (FMSKÖ) Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Araştırma grubu, 2018-2019 TFF süper lig ve amatör ligde mücadele eden 194 futbolcudan oluşmaktadır. Ölçeklerin içerik geçerliğinin sağlanmasında 4 dil uzmanı ve 2 uzman görüşüne başvurulmuştur. FASSKÖ’nün yakınsak geçerliği, ayrışma/dış geçerliği (tüm faktörlerde pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde ilişki) ve yapı geçerliği sınamaları yapılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizi için SPSS ve Lisrel istatistik programları kullanılmıştır. Her iki ölçek için ayrı ayrı olarak yapı geçerliliği için Açıklayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğinin sınanmasında ise yine her iki ölçek için düzeltilmiş madde toplam korelasyonu, maddenin alt-üst %27’lik değerleri arasındaki fark testi, Spearman-Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach’s Alfa güvenilirlik testi yapılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, Türkçe’ye uyarlanan Futbolda Antrenör-Sporcu Stres Kaynakları Ölçeği ile Futbolda Medya Stres Kaynakları Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik açısından orijinal ölçeklerle tutarlı olduğunu, dolayısıyla Türk popülasyonuna uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.736068tr_TR
dc.subjectmedyatr_TR
dc.subjectstres kaynaklarıtr_TR
dc.subjectFutboltr_TR
dc.titleFutbolda antrenör-sporcu stres kaynakları ölçeği ile futbolda medya stres kaynakları ölçeği’nin türk popülasyonu için geçerlik ve güvenirlik çalışmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue03tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record