sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, Utku
dc.date.accessioned2021-12-02T12:45:44Z
dc.date.available2021-12-02T12:45:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.693678tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76636
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Gould ve ark. (2011) tarafından geliştirilmiş olan Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (CBZÖ-KF) (18-Madde)’nun Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’de farklı amatör liglerde futbol oynayan ve yaşları 16 ila 38 arasında değişen (Xyaş=20,64+/- 5,69) 330 amatör futbolcu oluşturmuştur. Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (18-Madde)’nun Türkçe’ye uyarlanması belirli aşamalardan geçmiştir. Öncelikle dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmıştır. Ölçek daha sonra sırasıyla kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği, yakınsak geçerlilik ve ayrışma geçerliliği analizlerine tabii tutularak son şeklini almıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirliliği için ise cronbach alfa iç tutarlılık katsayısından faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda geçerlik ve güvenirlik testlerinden elde edilen puanlar CBZÖKF’nin 18 maddeli 3 faktörlü yapısını desteklemektedir. Sonuç olarak; Ciddi Boş Zaman Ölçeği-Kısa Formu (18-Madde)’nun Türk popülasyonunun ciddi boş zaman eğilimlerini ölçmeye yönelik psikometrik nitelikleri sağlanan bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.693678tr_TR
dc.subjectCiddi Boş Zamantr_TR
dc.subjectGüvenirliliktr_TR
dc.subjectGeçerliliktr_TR
dc.titleCiddi boş zaman ölçeğinin kısa formunun (18-madde) faktör yapısının türkiye örneklemine yönelik sınanması: geçerlik ve güvenirlik çalışmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue03tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıtr_TR
dc.contributor.facultyOthertr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record