sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.authorMüniroğlu, Sürhat
dc.date.accessioned2021-11-30T11:13:07Z
dc.date.available2021-11-30T11:13:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33689/spormetre.626887tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76513
dc.description.abstractGünümüzde en ilgi çekici spor branşı olarak bilinen futbol, geniş seyirci kitlesiyle birlikte birçok sosyolojik olaya sebep olabilen bir organizasyon halini almıştır. Şiddet ise bu sosyolojik olayların önemli bir faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok paydaşın bulunduğu futbolda taraftarlar önemli bir kısmı temsil etmekte ve bu grubun görüşleri önem kazanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada taraftarların futbolda şiddetin kaynağına ilişkin görüşlerini yansıtan bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmanın nitel görüşme evresinde, hakem, yönetici, antrenör, taraftar, medya mensubu ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grubun, yarı yapılandırılmış formla görüşleri alınmış ve şiddetin kaynağına ilişkin temalar oluşturulmuştur. İkinci aşamada ise bu temalar doğrultusunda maddeler yazılmış ve oluşturulan form 2262 taraftardan oluşan çalışma grubuna uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonucu ölçek 25 maddeden oluşan son halini almıştır. Ölçeğin 5 alt boyuttan oluştuğu ve maddelerin faktör yüklerin 0.46-0.79 aralığında olduğu gözlenmiştir. Mevcut yapının doğruluğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucu, yapının kriter değerler doğrultusunda iyi uyum gösterdiği anlaşılmıştır. Güvenirliği belirlemek amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayısı değerleri ve madde toplam test korelasyonları incelenmiştir. Faktörlerin güvenirlik katsayı değerlerinin 0.60-0.74 aralığında olduğu ve madde toplam test korelasyonu değerlerinin de 0.32-0.82 aralığında olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, AFA, DFA, güvenirlik analizi ve madde analizi, sonucunda ulaşılan değerler ölçeğin, taraftarların futbolda şiddete yönelik görüşlerini belirlemek için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.relation.isversionof10.33689/spormetre.626887tr_TR
dc.subjectFutbol taraftarlarıtr_TR
dc.subjectşiddettr_TR
dc.subjectölçek geliştirmetr_TR
dc.titleTaraftarların futbolda şiddetin kaynağına ilişkin görüşleri: ölçek geliştirme çalışmasıtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentAntrenörlük Eğitimitr_TR
dc.identifier.volume18tr_TR
dc.identifier.issue01tr_TR
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıtr_TR
dc.contributor.facultySpor Bilimleri Fakültesitr_TR
dc.description.indexTrdizintr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record