sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorArda, Berna
dc.contributor.authorSağlam, Meltem
dc.date.accessioned2021-11-25T09:23:51Z
dc.date.available2021-11-25T09:23:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76345
dc.description.abstractIn this thesis, the pressure of beauty directed against the female body and the nature of this pressure have been examined. Our thesis suggests that there is really such a pressure on women, and this oppression has different dimensions such as social, psychological, economic and political. The body is a social construction loaded with social meanings. In the historical course, woman has represented the body, in the dichotomy of mind/body, which was shaped by a masculine understanding. Therefore, the social meanings attributed to the female body are much more than male body. As such, the interventions made on the female body will of course be much more. Beauty pressure is also one of these interventions. This pressure may not seem like a direct intervention at first sight but it has besieged the surroundings of women with the indirect ways. This thesis has examined this besiegement and tried to understand it's nature, context and its processing mechanisms. It was seen in the literature review and field study that there is such pressure on women and it emerges as a compelling social phenomenon.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.titleBedenin güzelleştirilmesi baskısı ve kadıntr_TR
dc.title.alternativeThe beauty pressure on woman bodytr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında, kadın bedenine yöneltilmiş güzellik baskısı ve bu baskının niteliği incelenmiştir. Tezimiz kadınların üzerinde gerçekten böyle bir baskı olduğunu, bu baskının da toplumsal, psikolojik, ekonomik, siyasi gibi farklı boyutları olduğunu öne sürmektedir. Beden sosyal anlamlarla yüklü toplumsal bir inşadır. Tarihsel süreç içerisinde eril bir anlayışla biçimlenmiş olan zihin/beden ikiliğinde, bedeni kadın temsil etmiştir. Bu yüzden kadın bedenine yüklenen sosyal anlamlar da çok daha fazladır. Böyle olunca, kadın bedenine yapılan müdahaleler de elbette çok daha fazla olacaktır. Güzellik baskısı da bu müdahalelerden biridir. Bu baskı belki doğrudan bir müdahale gibi görünmeyebilir fakat dolaylı yollardan kadınların etrafını kuşatmış durumdadır. İşte bu tez çalışması bu kuşatılmışlığı incelemiş, niteliğini, içeriğini ve işleme mekanizmalarını anlamaya çalışmıştır. Yapılan alanyazın taraması ve saha çalışmasında görülmüştür ki; kadınlar üzerinde böyle bir baskı vardır ve onları zorlayıcı bir sosyal fenomen olarak ortaya çıkmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record