sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorUlusoy, Ali D.
dc.contributor.authorÖzdemir, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2021-11-25T09:15:56Z
dc.date.available2021-11-25T09:15:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76341
dc.description.abstractAdministrative sanctions constitute the "cause" of the cause and effect relationship in the existence of depenalization. Within the scope of the study, the emergence and importance of administrative sanctions, the procedures and principles to which they are subject, are explained within the scope of the general principles of law and national law. Accordingly, in addition to the scope of other codifications, especially the Law on Misdemeanors, were mentioned. It is clear that due to the nature of the lapse of time that prevents the enjoyment of the right in general, it affects the power of the administration to punish those who are administered through administrative sanctions. Therefore, the implications of the relationship between lapse of time and administrative sanctions were examined. In addition, how the lapse of time would be implemented in terms of various administrative sanctions and its consequences were also explained. Finally, in addition to the natüre of administrative sanctions where the time bar expires, the administrative and judicial remedies to be applied were also mentioned.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectidari yaptırımtr_TR
dc.subjectDepenalizasyontr_TR
dc.titleİdari yaptırımlarda zamanaşımıtr_TR
dc.title.alternativeStatute of limitations on administrative sanctionstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentOthertr_TR
dc.description.ozetDepenalizasyonun var oluşundaki neden sonuç ilişkisinin "neden"ini idari yaptırımlar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, idari yaptırımların ortaya çıkışı, önemi, hukukun genel ilkeleri ve ulusal hukuk bağlamında tabi oldukları usul ve esaslar açıklanmıştır. Bu doğrultuda Kabahatler Kanunu başta olmak üzere diğer kodifikasyonların kapsamından da bahsedilmiştir. Zamanaşımının genel itibarıyla hakkın kullanımını engelleyen niteliğinden dolayı, idarenin idari yaptırımlar vasıtasıyla idare edilenleri cezalandırma yetkisine etki ettiği açıktır. Bundan dolayı, zamanaşımının idari yaptırımlarla olan ilişkisinin pozitif hukuktaki yansımaları incelenmiştir. Ayrıca zamanaşımının çeşitli idari yaptırımlar bakımından nasıl uygulanacağı ve sonuçları da açıklanmıştır. Son olarak, zamanaşımı süresinin dolduğu hallerde idari yaptırımların bürüneceği nitelik yanında, başvurulacak idari ve yargısal yollara da değinilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record