sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Semih
dc.contributor.authorAliyeva, Siavil
dc.date.accessioned2021-11-25T09:11:17Z
dc.date.available2021-11-25T09:11:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76339
dc.description.abstractThe Eurasian Economic Union, which emerged on the one hand due to the success of the integration formation like the European Union and on the other hand due to the common economic and political 'past', is an important step for the former Soviet countries. Nowadays the analysis of the economic effects of the Eurasian Economic Union has an important meaning. Established in 2010, the Customs Union between Belarus, Russia and Kazakhstan, as of 2015, with the participation of Armenia and Kyrgyzstan, the Eurasian Economic Union is a new but substantial regional organization. İt has a well-developed institutional environment, which provides the implementation of common customs tariff and common labor market within the Union. But besides the positive results, there are criticisms about the Eurasian Economic Union due to problems such as Russia's dominant position, authoritarian nature of some political regimes, dependence on oil and natural gas exports. This study included the analysis of formation process of the Eurasian Economic Union, evaluation of macroeconomic indicators of member states, comparison of data on GDP, FDI, growth, tariffs and non-tariff barriers before and after the Union, analysis of static and dynamic effects on the Belarusian economy. It provides a detailed qualitative and quantitative assessment of the economic effects that have occurred on the Belarusian economy after creating the Customs Union.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGümrük Birliğitr_TR
dc.subjectAvrasya Ekonomik Birliğitr_TR
dc.titleGümrük Birliği'nin iktisadi etkileri: Belarus örneğitr_TR
dc.title.alternativeThe economic effects of Customs Union on the example of Belarustr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentMaliyetr_TR
dc.description.ozetBir taraftan Avrupa Birliği gibi entegrasyon oluşumunun başarısı, diğer taraftan ortak ekonomik ve siyasi 'geçmiş' nedeniyle ortaya çıkan Avrasya Ekonomik Birliği, eski sovyet ülkeleri için önemli bir adımdır. Söz konusu Avrasya Ekonomik Birliği'nin etkileri günümüzde büyük önem taşımaktadır. 2010 yılında kurulan Belarus, Rusya ve Kazakistan arasında Gümrük Birliği, 2015 yılı itibariyle Ermenistan ve Kırgızistan katılımı ile Avrasya Ekonomik Birliği yeni fakat önemli bir entegrasyon örgütüdür. Birlik çerçevesinde iyi gelişmiş bir kurumsal ortam yardımıyla ortak dış gümrük tarifesi ve ortak bir işgücü piyasası sürdürülmektedir. Fakat olumlu sonuçların yanı sıra Rusya'nın baskın konumu, bazı siyasi rejimlerin otoriter doğası, petrol ve doğal gaz ihracatına bağımlılık gibi sorunlardan dolayı Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili eleştiriler bulunmaktadır. Bu çalışma, Avrasya Ekonomik Birliği'nin oluşum süreci, üye devletlerinin makroekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi, Birlik öncesi ve sonrası GSYH, DYY, büyüme, tarifeler ve tarife dışı engeller ile ilgili verilerin karşılaştırılması, Belarus ekonomisi üzerinde ortaya çıkan statik ve dinamik etkilerin analizi dahil olmak üzere Gümrük Birliği oluşturduktan sonra Belarus ekonomisi üzerinde ortaya çıkan iktisadi etkilerinin ayrıntılı bir nitel ve nicel değerlendirmesini sunmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record