sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorFener, Mustafa
dc.contributor.advisorŞahmaran, Mustafa
dc.contributor.authorBalav, Mohammed Hatam
dc.date.accessioned2021-11-25T09:02:54Z
dc.date.available2021-11-25T09:02:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/76337
dc.description.abstractFor Roller compacted concretes (RCC) various compaction equipment and processes were studied in the literature; however, a compromise could not have been reached to determine the optimum methodology. The most common compaction methods can be listed as: vibrating table, vibrating hammer, modified proctor and superpave gyratory compactor. In the current study, to investigate the effects of different compaction methods on the physical properties, mechanical performance, and void structure, RCC mixtures consisting of different cement dosage, water content, and aggregate gradation were produced with these four compaction methods. In order to determine the performance of RCC mixtures under real field conditions, basic properties such as permeable pore voids volume, water absorption capacity, density in the hardened state, compressive strength, and splitting tensile strength were investigated. The void characterization of RCC mixtures with different compositions produced using different equipment and techniques was investigated in detail at the microstructural level. As the main objective of the thesis study, to determine the relationship between the void characterization of RCC mixtures and parameters such as cement dosage, water content, aggregate size, and compaction method, void contents of mixtures were characterized via a high-power petrographic microscope with 12x magnification capacity. To determine the characteristics of voids and to measure the amount of voids, the microscope images of a large number of thin-section samples with 50x60 mm dimensions taken from the RCC mixtures with a 1.25x0.04 mm lens were analyzed via image-analysis software. Considering all the parameters for the produced RCC mixtures, the samples produced with the gyratory compactor method showed the best performance in terms of compactibility. The Superpave gyratory compactor, which is less common than other methods, has been considered to be the most successful method for reflecting the field conditions during the gyration process. However, for the gyration compactor, the increase in gyration energy increased the compressibility in the first stage, while the result did not change much when the gyration number is 75 compared to 60 gyrations. While the vibrating hammer and the modified proctor had the best performances after the gyration compactor, it was observed that the vibrating table showed poor performances in terms of compactibility, especially at low water contents.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectsıkıştırma yöntemitr_TR
dc.subjectmekanik özelliklertr_TR
dc.titleFarklı yöntemlerle sıkıştırılmış betonların petrografisinin görüntü analizi yöntemi ile incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExamination of the petrography of concrete compacted by different methods by image analysis techniquetr_TR
dc.typedoctoralThesistr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.description.ozetSilindirle Sıkıştırılmış Betonlar (SSB) için literatürde çeşitli sıkıştırma ekipmanları ve işlemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş; ancak, optimum metodolojinin belirlemesi adına bir uzlaşmaya varılamamıştır. En yaygın sıkıştırma yöntemleri; vibrasyon masası, vibrasyon çekici, modifiye proktor ve yoğurmalı sıkıştırıcı olarak sıralanabilir. Bu çalışma kapsamında dört farklı sıkıştırma metodunun SSB'nin fiziksel özellikleri, mekanik performansı ve boşluk yapısı üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla farklı çimento dozajı, farklı su içeriği ve agrega gradasyonundan oluşan SSB karışımları söz konusu dört sıkıştırma yöntemi ile üretilmiştir. SSB karışımlarının gerçek saha koşulları altındaki performanslarının belirlenebilmesi adına geçirimli gözenek boşluğu hacmi, su emme kapasitesi, sertleşmiş haldeki yoğunluğu, basınç dayanımı ve yarmada-çekme dayanımı gibi temel özellikleri incelenmiştir. Temel malzeme performansı ortaya konan farklı sıkıştırma ekipmanı ve teknikleri kullanılarak üretilen ve farklı kompozisyonlara sahip SSB karışımların boşluk karakterizasyonu mikroyapısal düzeyde detaylı olarak incelenmiştir. Bu tezin esas amacı olan SSB karışımların boşluk karakterizasyonunun çimento dozu, su miktarı, agrega boyutu ve sıkıştırma yöntemiyle ilişkisini görmek için 12× büyütmeye sahip yüksek-çözünürlüklü petrografik mikroskop vasıtasıyla boşluklar karakterize edilmiştir. Boşlukların özelliklerini belirlemek ve boşluk miktarını ölçmek için SSB karışımlarından alınan çok sayıda 50x60 mm boyutlu ince kesit örneklerinin mikroskop görüntüleri 1.25x0.04 mm lens vasıtasıyla alınmış ve görüntü-analiz yazılımı ile analiz edilmiştir. Üretilen SSB karışımları için tüm parametreler göz önünde bulundurulduğunda sıkıştırılabilirlik açısından en iyi performansı yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi ile üretilen numuneler sergilemiştir. Diğer yöntemlere göre daha az yaygın olan yoğurmalı sıkıştırıcı yöntemi, yoğurma işlemi sırasında saha koşullarını yansıtma hususunda en başarılı yöntem olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte yoğurma enerjisinin artışı sıkıştırılabilirliği ilk aşamada arttırırken, yoğurma sayısının 75 olması durumunda 60 yoğurmaya göre sonuç çok değişmemektedir. Vibrasyon çekici ve modifiye proktor, yoğurmalı sıkıştırıcının ardından en iyi performansları sergilerken, vibrasyon masası özellikle düşük su içeriklerinde sıkıştırılabilirlik açısından zayıf performanslar sergilemiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record